Specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurias vykdyti valstybės valdomai įmonei pavesta valstybės institucijų sprendimais. Šių funkcijų valstybės valdoma įmonė negali vykdyti komerciniais tikslais arba už didesnę kainą nei yra nustatyta. Visa INVEGOS veikla yra specialiųjų įpareigojimų vykdymas.

INVEGOS specialieji įpareigojimai