Priemonė įgyvendinta Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I

Fondo investavimo periodas pasibaigęs.

Kodėl naudinga?

Finansinė priemonė „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirta skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų komercializavimą bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuje. MVĮ yra siūloma ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, gali būti skiriamas finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant. 

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

  • 13,8 mln. eurų į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų;
  • 20,13 mln. eurų - visa fondo suma, kartu su privačių investuotojų lėšomis;
  • iki 3 mln. eurų - investicijų į vieną įmonę suma.

Kaip veikia?

Finansinę priemonę administruoja rizikos kapitalo fondas  „Open Circle Capital“. Šio fondo pagrindinė kryptis – investicijos ir jų skatinimas į aukštųjų technologijų įmonių akcinį kapitalą pradinio augimo stadijoje.

Fondas orientuojasi į:

  • įmones, kurios kuria produktus aukštųjų technologijų srityje ir taip įgyvendina naujausias, pažangiausias mokslo idėjas bei atlieka tyrimus ar taiko technologijas, kurioms sukurti reikia specifinių žinių;
  • informacinių ir komunikacijos technologijų sritį, ieško „SaaS“ (Startup as a Service) sprendimų, programėlių bei įvairių debesų kompiuterijos verslo modelių kūrėjų;
  • robotiką – į komponentų gamybos, logistikos, dronų, ketvirtajai pramonės revoliucijai priskiriamus startuolius;
  • medicinos, chemijos, puslaidininkių, optikos ir susijusių technologijų kūrėjus.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II