Valdyba

Alditas Saulius, valdybos pirmininkas

Alditas Saulius, valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys, bankininkystės ekspertas, AB Lietuvos paštas ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komitetų pirmininkas, įgijęs daugiau kaip 20 metų darbo patirtį Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį. Valdybos narys turi sukaupęs daug patirties įmonių strategijų kūrime bei įgyvendinime, procesų efektyvumo didinime bei rizikos valdyme.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Vytenis Labanauskas

Vytenis Labanauskas

Nepriklausomas valdybos narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius. V. Labanauskas turi sukaupęs daug patirties strategijų formavime, projektų valdyme ir visuomeninių socialinių projektų viešinime. Valdybos narys geba įžvelgti naujas rinkos galimybes ir jas išnaudoti. V. Labanauskas yra įgijęs gydytojo-oftalmologo bei ekonomikos išsilavinimą Vilniaus universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Irma Patapienė

Irma Patapienė

LR finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja. Deleguotoji valdybos narė turi daugiametę patirtį užtikrinant įvairių strateginių plėtros ir finansavimo, tarp jų ES struktūrinių fondų, programų valdymą ir įgyvendinimą. Valdybos narė dalyvavo steigiant finansų inžinerijos fondus ir prižiūrėjo jų veiklos efektyvumą. Aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos ir ES audito institucijomis, atstovavo Lietuvai EK Europos struktūrinių ir investicijų fondų komiteto ir ekspertų darbo grupės posėdžiuose, turi tarptautinės ekspertinės patirties. Valdybos narė Kauno technologijos universitete yra įgijusi verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir magistro laipsnius.

  • Paskyrimo pradžia – 2021-07-01
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Viktorija Trimbel

Viktorija Trimbel

Nepriklausoma valdybos narė, „Quantum Capital“ generalinė direktorė ir valdybos narė, European Federation of Financial Analyst Associationa, Arbitražo tarybos narė, Finansų Analitikų Asociacijos steigėja ir 2000-2004 kadencijos prezidentė, Rotary International (JAV) Membership Committee narė Rotary klubo „Lituanica International“ steigėja ir Chartijos Prezidentė . V. Trimbel yra profesionali valdybos narė su ilgamete nepriekaištinga korporatyvinio valdymo patirtimi, tame tarpe reguliuojamuose energetikos ir komunikacijų infrastruktūros įmonėse, vadovaujant sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose. Valdybos narė nestokoja kompetencijos strateginiame vadovavime ir rizikos valdyme. Viktorija yra įgijusi ekonomikos magistro laipsnį Vilniaus universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2019-12-12
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Tomas Urban

Tomas Urban

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius. Valdybos narys turi patirties įmonių valdyme ir veiklos užtikrinime, strateginiame planavime ir konfliktinių situacijų valdyme. T. Urban yra įgijęs teisės bakalauro ir magistro laipsnius bei vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnius Mykolo Riomerio universitete.

  • Paskyrimo pradžia – 2020-07-15
  • Kadencijos pabaiga – 2023-12-12