Valdyba

Dainius Vilčinskas

Dainius Vilčinskas

Valdybos pirmininkas, atsakingas už bendrą įmonės korporatyvinį valdymą, organizacijos transformaciją, vystymąsi ir skaitmeninimą. D. Vilčinskas yra strateginio verslo ir finansų valdymo profesionalas, turintis patirties verslo skaitmeninime, tvaraus verslo kūrime ir pardavimų valdyme. 2020 metais jam buvo patikėta įsteigti ir vadovauti UAB Valstybės investicijų valdymo agentūrai (VIVA), vienai iš INVEGOS pagrindu konsoliduotų įstaigų, kurios paskirtis buvo investuoti į vidutines ir dideles įmones, paveiktas COVID-19.

  • Paskyrimo pradžia – 2023-09-11
  • Kadencijos pabaiga – 2027-09-10

Inga Beiliūnienė

Inga Beiliūnienė

Valdybos narė, atsakinga už INVEGOS veiklos plėtrą, produktų strateginį planavimą, įmonės produktų kūrimą ir valdymą. I. Beiliūnienė yra sukaupusi 12 metų patirtį nacionalinėse ir tarptautinėse finansų institucijose bei 20 metų patirtį kuriant ir įgyvendinant įvairias finansines priemones, skirtas visų dydžių verslams.

  • Paskyrimo pradžia – 2023-09-11
  • Kadencijos pabaiga – 2027-09-10

Lina Stragauskienė

Lina Stragauskienė

Valdybos narė įmonėje kuruoja finansų valdymą, IT vystymą ir veiklos administravimą. L. Stragauskienė turi daugiau nei 16 metų darbo patirtį „Danske Bank“ Lietuvos filiale, kur vadovavo įvairioms su įmonės finansais susijusioms sritims. Pastaruosius 5 metus L. Stragauskienė priklausė įmonės vadovų komandai, aktyviai dalyvaujančiai įmonės strateginių sprendimų įgyvendinime, kompleksiniuose sistemų bei įmonės veiklos transformacijos projektuose.

  • Paskyrimo pradžia – 2023-09-11
  • Kadencijos pabaiga – 2027-09-10

Jonas Kanapeckas

Jonas Kanapeckas

Valdybos narys, atsakingas už rizikos, atitikties ir kokybės užtikrinimą. J. Kanapeckas daugiametis buvusio Lietuvos banko investavimo komiteto, Eurosistemos rinkos operacijų ir rizikos valdymo komitetų narys, tiek būdamas kaip ekspertas, tiek užimdamas vadovaujančias pozicijas, yra sukaupęs daugiau nei du dešimtmečius darbo Lietuvos banke patirtį investavimo, pinigų politikos operacijų ir rizikos valdymo srityse.

  • Paskyrimo pradžia – 2023-09-11
  • Kadencijos pabaiga – 2027-09-10

Giedrė Gečiauskienė

Giedrė Gečiauskienė

Valdybos narė, atsakinga už klientų aptarnavimo ir finansavimo sprendimų sritį. G. Gečiauskienė yra sukaupusi daugiau nei 20 m. patirtį finansų sektoriuje, finansinio turto ir operacijų valdymo srityse. Pastaruosius 6 m. ji prisidėjo prie „Danske Bank“ organizacijos raidos Lietuvoje, kurdama bei vadovaudama didelėms tarptautinėms komandoms, būdama atsakinga už rizikų valdymą, operacinių procesų optimizavimą ir skaitmenizavimą bei už aukščiausios kokybės finansinių paslaugų teikimą verslo ir instituciniams klientams visame pasaulyje.

  • Paskyrimo pradžia – 2023-10-25
  • Kadencijos pabaiga – 2027-09-10