INVEGOS panaudotos lėšos

FINANSINĖS PRIEMONĖS
2023 M.

Planuojama panaudoti nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
(nuo 2023-01-01 iki 2023-11-30)
vnt. mln. Eur proc.
Individualios garantijos
57,36 140 36,98 64
Individualios garantijos*
56,56 128 36,28 64
Eksporto kredito garantijos 0,80 12 0,72 90
Portfelinės garantijos 64,80 661 124,32 192
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 4,00 48 2,96 74
Portfelinės garantijos paskoloms 3 50,00 518 111,01 222
Portfelinės garantijos paskoloms 0,00 2 1,01 -
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,80 93 9,34 86
Tiesioginės paskolos 35,49 72 26,12 74
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 12,99 42 8,73 67
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams 19,00 16 12,52 66
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,00 11 3,65 122
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams 0,50 3 1,22 244
Paskolos per finansų tarpininkus 40,59 1 742 49,12 121
Atviras kredito fondas 2 1,65 21 2,48 150
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 24,00 200 6,78 149
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 578 29,08
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 5,20 894 7,78 150
Pasidalytos rizikos paskolos 6,43 11 1,40 22
Verslumo skatinimo fondas 2 0,51 23 0,56 109
Atviras kredito fondas 3 2,80 15 1,06 38
Kompensacijos 10,37 1 445 15,06 145
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 10,12 1 444 14,96 148
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,25 1 0,10 40
Rizikos kapitalas 13,56 101 13,44 99
IŠ VISO: 222,17 4 161 265,04 119

* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

Investicijų likutis 2021-2023 III ketvirtis

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*