INVEGOS panaudotos lėšos

FINANSINĖS PRIEMONĖS
2023 M.

Planuojama panaudoti nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
(nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31)
vnt. mln. Eur proc.
Individualios garantijos
57,36 97 24,60 43
Individualios garantijos*
56,56 91 22,61 40
Eksporto kredito garantijos 0,80 6 1,99 249
Portfelinės garantijos 64,80 484 93,56 144
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 4,00 44 2,85 71
Portfelinės garantijos paskoloms 3 50,00 371 84,45 169
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,80 69 6,26 58
Tiesioginės paskolos 35,49 48 22,05 62
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 12,99 24 6,66 51
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams 19,00 12 11,74 62
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,00 9 2,43 81
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams 0,50 3 1,22 244
Paskolos per finansų tarpininkus 40,59 1 279 33,56 83
Atviras kredito fondas 2 1,65 21 2,31 140
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 24,00 134 3,99 101
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 433 20,29
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 5,20 663 5,77 111
Pasidalytos rizikos paskolos 6,43 10 0,73 11
Verslumo skatinimo fondas 2 0,51 18 0,47 93
Atviras kredito fondas 3 2,80 0 0,00 0
Kompensacijos 10,37 1 174 12,81 124
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 10,12 1 173 12,71 126
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,25 1 0,10 40
Rizikos kapitalas 13,56 62 8,75 65
IŠ VISO: 222,17 3 144 193,33 88

* Individualios garantijos: garantijos paskoloms ir lizingui, garantijos didelėms įmonėms, pagalbos garantijos, garantijos verslo pradžiai.

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

Investicijų likutis 2021-2023 II ketvirtis

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*