INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas

 

INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės
(duomenys atnaujinti 2023-03-06)
PASKOLOS Iš viso
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-06-15 iki 2023-02-17)
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-10-05 iki 2023-11-10)
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur 130,00 50,00 180,00
Planuojama panaudoti iki 2023-03-31 3,72 13,97 17,69
Pateikta paraiškų, mln., Eur 9,44 30,99 40,43
Pateikta paraiškų, vnt. 16 71 87
Iš jų:      
vertinama vnt. 4 10 14
atmesta/neigiami sprendimai vnt. 10 45 55
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. 2 16 18
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur 3,22 12,78 16,00
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. 87 92 90

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2023 m.
Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2023 m.

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2023-01-01 iki 2023-01-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
122,16 71 14,86 12
Individualios garantijos*
56,56 12 3,08 5
Eksporto kredito garantijos 0,80 0 0,00 0
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 4,00 8 0,68 17
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,80 13 1,50 14
Portfelinės garantijos paskoloms 3 5000 38 9,60 19
Paskolos 56,58 159 5,65 10
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 24,00 10 0,56 11
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 52 1,99
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 2,32 88 0,70 14
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** 8,59 7 0,59 7
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 12,9 0 0,00 0
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 3,00 2 1,80 60
Kompensacijos 10,37 181 2,66 26
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 10,12 181 2,66 26
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,25 0 0,00 0
Rizikos kapitalas 13,56 8 0,73 5
IŠ VISO: 203 419 24 12

* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui ir pagalbos garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.

Investicijų likutis 2021/2022

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*