EVFIN tinklo narė

Kas yra EVFIN?

EVFIN – tai Europos rizikos kapitalo fondų investuotojų tinklas, įsteigtas 2011 m. Europos Sąjungos (ES) Vadovų Tarybos susitikime, kurio metu buvo nuspręsta įpareigoti Europos Komisiją pateikti pasiūlymus dėl bendros ES rizikos kapitalo rinkos schemos, kurioje dalyvautų Europos investicijų fondas ir nacionaliniai instituciniai investuotojai.

EVFIN tikslas

  • Gerosios praktikos pasidalijimas tarp viešųjų institucinių investuotojų ir bendras rizikos kapitalo rinkos Europos Sąjungoje suvokimas;
  • Partnerystė su ES institucijomis, siūlant sprendimus ir priimant teisės aktus, kurie skatintų rizikos kapitalo rinkos plėtrą;
  • Bendrų ES iniciatyvų, susijusių su rizikos kapitalo plėtra, skatinimas;
  • Bendradarbiavimas su visomis ES rizikos kapitalo rinkos suinteresuotomis šalimis (Europos investicijų banko grupe, INVEST EUROPE ir kt.).

INVEGOS narystė EVFIN

INVEGA yra Europos rizikos kapitalo fondų investuotojų tinklo narė, atliekanti viešąjį investavimą privataus ir rizikos kapitalo forma. INVEGOS narystė leidžia Lietuvai:

  • Dalytis gerąja praktika tarp Europos šalių viešųjų institucinių investuotojų;
  • Spręsti klausimus tinklo narių lygiu, pasinaudojant ryšiais su ES institucijomis;
  • Ateityje pasinaudoti galimybe prisijungti prie bendrų ES iniciatyvų, vykdant investicijų skatinimą.

Daugiau informacijos galite rasti EVFIN brošiūroje.