Karjera

Misija

Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu

Vizija

Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai

Vertybės

Profesionalumas
Bendradarbiavimas
Atsakomybė
Kūrybiškumas


Mes rūpinamės savo darbuotojais

Sveikatingumas, sveikatos priežiūra

 • Savanoriškasis sveikatos draudimas
 • Skiepai nuo gripo
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • 100 % darbo užmokestis už pirmas dvi ligos dienas
 • Emocinės sveikatos programa Mindletic

Darbo ir šeiminių įsipareigojimų balansas

 • Galimybė pasirinkti darbo laiko pradžią ir pabaigą
 • Galimybė dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje (ne tik per karantiną)
 • Motyvavimas reikšmingomis progomis
 • Papildomos atostogų dienos

Pozityvi darbo aplinka

 • Tradicijos
 • Komandos formavimo renginiai
 • Nemokamas automobilių parkavimas
 • Vaizdas už milijoną pro biuro langus :)
 • Kava, arbata, pienas ir kartas nuo karto atkeliaujančios draugiškų kolegų vaišės :)

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

Atranką vykdo partneriai RIZIKOS KAPITALO PRODUKTŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)  
Atranką vykdo partneriai PRODUKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)  
VYRESNIOJO FINANSININKO (-ĖS)

Pozicija - Produktų finansų valdymo skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • INVEGOS valdomų fondų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, grįžusiomis lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – Fondai), pilnas apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • fondų biudžeto planavimas, veiklos analizė, išlaidų atitikties sudarytoms sutartims ir teisės aktams kontrolė, ataskaitų vadovybei rengimas;
 • metinių finansinių ataskaitų ruošimas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • apskaitos procesų tobulinimas, efektyvinimas ir automatizavimas;
 • finansinių ataskaitų audito organizavimas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą buhalterijos, ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą;
 • esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį, dirbdamas (-a) finansininku (-e) ar buhalteriu (-e);
 • išmanai viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, nuolat domiesi naujovėmis;
 • turi puikius darbo su Microsoft Excel įgūdžius;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2400 Eur iki 2600 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki balandžio 19 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis finansininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

PRODUKTŲ TEISĖS SKYRIAUS TEISININKO (-ĖS)

Pozicija – Produktų teisės skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • dalyvavimas INVEGOS įgyvendinamų produktų (finansinių priemonių) kūrimo darbo grupėse, finansinių priemonių įgyvendinimui reikalingų dokumentų, sutarčių rengimas, keitimas;
 • teisinio pobūdžio metodinės pagalbos ir informacijos pareiškėjams, finansų tarpininkams, INVEGOS darbuotojams teikimas finansinių priemonių įgyvendinimo ir teisinio reglamentavimo klausimais;
 • dalyvavimas derinant sprendimus, sutartis su pareiškėjais bei finansų tarpininkais, dalyvavimas prižiūrint sutarčių nuostatų laikymąsi;
 • INVEGOS vidinių dokumentų, reglamentuojančių finansinių priemonių įgyvendinimą bei procedūras, rengimas;
 • pretenzijų ir skundų, susijusių su finansinių priemonių įgyvendinimu nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas;
 • ieškinių, pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • INVEGOS interesų atstovavimas derybose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs(-usi) aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • esi susipažinęs(-i) su pagrindiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą, finansinių priemonių įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą, moki juos taikyti praktikoje;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • moki analizuoti teisinę ir kitą informaciją, turi teisinių dokumentų rengimo patirties;
 • esi iniciatyvus (-i), sugebi priimti ir drąsiai siūlyti teisine logika pagrįstus sprendimus;
 • turi darbo finansų sektoriaus organizacijoje (kredito įstaigoje, finansų įstaigoje, rizikos kapitalo ar privačios skolos fonde) arba ES finansavimą administruojančioje institucijoje patirties (privalumas).

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2400 Eur iki 3400 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 2 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Teisininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VYRIAUSIOJO ADMINISTRAVIMO VADYBININKO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės

 • INVEGOS įgyvendinamų finansinių priemonių (paskolų, garantijų ir kt.) sutarčių bei jų pakeitimų projektų rengimas, pasirašymo organizavimas;
 • finansinių priemonių (paskolų) išmokėjimas, išmokėjimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas;
 • su finansinių priemonių vykdymu susijusios dokumentacijos administravimas, dalyvavimas rengiant vidaus tvarkas.
 • atsakingų institucijų pateiktų rekomendacijų ir nurodymų, susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijomis, įgyvendinimas;
 • dalyvavimas įmonės komitetuose ir (ar) komisijose, darbo grupėse deleguotos kompetencijos ribose;
 • dalyvavimas priemonių administravimo ir informacinių sistemų tobulinimo procese, pasiūlymų dėl numatomų priskirti skyriaus kompetencijai naujų priemonių įgyvendinimo teikimas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą;
 • turi darbo, susijusio su finansinių priemonių administravimu, patirties;
 • gerai išmanai kreditavimo procesus ir turi projektų ar procesų valdymo patirties;
 • turi labai gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • esi analitinio mąstymo, moki rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 • išmanai dokumentų rengimo taisykles;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą.

Atlygis:

Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra 2600 Eur – 3200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 10 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyriausiasis administravimo vadybininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADYBININKO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais;
 • dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • konsultuoti kolegas viešųjų pirkimų klausimais;
 • nagrinėti su viešaisiais pirkimais susijusias pretenzijas bei rengti atsakymus į jas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą (privalumas – teisės srities išsilavinimas);
 • turi ne mažiau nei 2 metų sėkmingos darbo, susijusio su viešųjų pirkimų vykdymu, patirties;
 • esi išlaikęs (-usi) Viešųjų pirkimų tarnybos žinių patikrinimo egzaminą ir turi galiojantį pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis, ir ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu moki anglų kalbą;
 • puiku, jei turi darbo su Doclogix programa įgūdžių;
 • turi puikius komunikacinius ir derybų vedimo įgūdžius.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2100 Eur iki 2600 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 16 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Viešųjų pirkimų vadybininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

DIDELIŲ KLIENTŲ SKYRIAUS ASISTENTO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • informacijos, reikalingos projektų vertinimui, rinkimas;
 • informacijos, būtinos duomenų kaupimui, analizei ir sisteminimui, rinkimas;
 • finansinių duomenų suvedimas į finansinį modelį;
 • pagalba kitiems skyriaus darbuotojams su projektų ruošimu.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą finansų ar ekonomikos srityse;
 • turi patirties dirbant su finansiniais duomenimis;
 • gebi rinkti, sisteminti, analizuoti didelės apimties informaciją bei aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją;
 • esi komunikabilus, gebi sėkmingai veikti kompleksiškoje, dinamiškoje aplinkoje, dirbti komandoje ir individualiai, efektyviai planuoti savo darbo laiką.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 1500 Eur iki 2100 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 16 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Didelių klientų skyriaus asistentas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

KREDITŲ ANALITIKO (-ĖS)


Atsakomybės:

 • atlikti klientų verslo ir finansinės būklės analizę, analizuoti ir prognozuoti klientų finansinius rezultatus, nustatant klientų kreditingumą ir reitingą;
 • bendradarbiaujant su finansavimo projektų vadovais ruošti teikimo dokumentus ir pristatyti projektus sprendimą priimančiam organui;
 • atlikti periodinį klientų monitoringą.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos arba finansų srityje;
 • supranti verslo kreditavimo principus bei įmonių veiklos ir finansinę analizę;
 • turi bent 1 metų praktinio darbo verslo vertinimo arba finansų srityje, įmonės pinigų srautų modeliavimo patirtis būtų privalumas;
 • turi gerus analitinius įgūdžius, sugebi kritiškai mąstyti, esi atidus (-i) detalėms;
 • esi dėmesingas klientams, jų poreikiams;
 • nori dirbti komandoje, gebi aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • gerai moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2500 Eur iki 3500 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 10 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Kreditų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VYRESNIOJO KREDITŲ ANALITIKO (-ĖS)


Atsakomybės:

 • atlikti klientų verslo ir finansinės būklės analizę, analizuoti ir prognozuoti klientų finansinius rezultatus, nustatant klientų kreditingumą ir reitingą;
 • bendradarbiaujant su finansavimo projektų vadovais ruošti teikimo dokumentus ir pristatyti projektus sprendimą priimančiam organui;
 • atlikti išsamią rinkos analizę bei konkurencinės aplinkos palyginimą;
 • atlikti periodinį klientų monitoringą;
 • pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis su kolegomis.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos arba finansų srityje;
 • puikiai išmanai verslo kreditavimo principus bei įmonių veiklos ir finansinę analizę;
 • turi ne mažiau kaip 2 metus praktinio darbo verslo vertinimo arba finansų srityje;
 • turi įmonės pinigų srautų modeliavimo patirties;
 • pasižymis tipriais analitiniais įgūdžiais, sugebi kritiškai mąstyti, esi atidus (-i) detalėms;
 • esi dėmesingas klientams, jų poreikiams;
 • nori dirbti komandoje, gebi aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • puikiai moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 3500 Eur iki 4500 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki gegužės 10 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis kreditų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VYRESNIOJO (-IOSIOS) KREDITO PAREIGŪNO (-ĖS)

Pozicija – Finansinių rizikų valdymo skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • Kredito rizikos valdymą reglamentuojančių vidaus teisės aktų ir procesų vystymas ir priežiūra;
 • Standartinių rizikos sąlygų projektų finansavimui rengimas, įgyvendinimo kontrolė;
 • Finansavimo siūlymų kokybės peržiūra, atitikimo kreditavimo tvarkoms ir nustatytam rizikos apetitui vertinimas, rizikų identifikavimas, riziką ribojančių priemonių siūlymas, nuomonės teikimas kredito komitetui;
 • Kreditavimo sprendimų priėmimas suteiktų įgaliojimų ribose;
 • Paskesnė kreditavimo sprendimų kokybės analizė, išvadų ir apibendrinimų teikimas;
 • Dalyvavimas vystant kredito rizikos vertinimo modelius su vidaus ir išorės komandomis;
 • Verslo ir kitų padalinių konsultavimas kreditavimo tvarkų taikymo klausimais.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
 • esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę, kaip 5 metų patirtį priimant / siūlant verslo kreditavimo sprendimus;
 • puikiai analizuoji įmonių verslo planus ir finansinės atskaitomybės dokumentus;
 • pastebi esmines rizikas ir gebi struktūruotai pasiūlyti priemones joms valdyti;
 • stebi ekonomikos vystymosi tendencijas ir gali laiku patarti dėl rizikos apetito koregavimo;
 • ne žemesniu kaip B2 lygiu moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 3500 Eur iki 4600 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki balandžio 26 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Kredito pareigūnas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.