Karjera

Misija

Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu

Vizija

Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai

Vertybės

Profesionalumas
Bendradarbiavimas
Atsakomybė
Kūrybiškumas


Mes rūpinamės savo darbuotojais

Sveikatingumas, sveikatos priežiūra

 • Savanoriškasis sveikatos draudimas
 • Skiepai nuo gripo
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • 100 % darbo užmokestis už pirmas dvi ligos dienas
 • Emocinės sveikatos programa Mindletic

Darbo ir šeiminių įsipareigojimų balansas

 • Galimybė pasirinkti darbo laiko pradžią ir pabaigą
 • Galimybė dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje (ne tik per karantiną)
 • Motyvavimas reikšmingomis progomis
 • Papildomos atostogų dienos

Pozityvi darbo aplinka

 • Tradicijos
 • Komandos formavimo renginiai
 • Nemokamas automobilių parkavimas
 • Vaizdas už milijoną pro biuro langus :)
 • Kava, arbata, pienas ir kartas nuo karto atkeliaujančios draugiškų kolegų vaišės :)

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

Atranką vykdo partneriai RIZIKOS KAPITALO PRODUKTŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)  
VYRESNIOJO (-IOSIOS) VEIKLOS RIZIKŲ ANALITIKO (-ĖS)

Pozicija - Veiklos priežiūros skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • vidaus kontrolės priemonių diegimo ir taikymo efektyvumo INVEGOJE tikrinimas, analizavimas ir vertinimas;
 • bendradarbiavimo su audito ir priežiūros institucijomis organizavimas nuo informacijos teikimo iki INVEGAI pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimo;
 • INVEGOS produktų lėšomis finansuojamų projektų patikros vietose ir atrankinės dokumentinės patikros, pasiūlymų dėl nustatytų neatitikimų prevencijos veiksmų teikimas;
 • pažeidimų kontrolieriaus funkcijos: įvairiais lygiais nustatytų neatitikimų šalinimo priežiūra, neatitikimų prevencijos ir įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimo veiksmai, teisės aktuose nustatyti veiksmai dėl netinkamų finansuoti lėšų susigrąžinimo;
 • kolegų konsultavimas veiklos kokybės užtikrinimo, neatitikimų bei pažeidimų fiksavimo, nagrinėjimo bei prevencijos klausimais.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą (pageidautina – socialinių mokslų);
 • esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę, kaip 2 metų darbo patirtį vidaus kontrolės diegimo ir vertinimo, rizikos valdymo, vidaus audito, finansinių produktų teikimo, įgyvendinimo, jų administravimo ar panašioje srityje;
 • esi susipažinęs (-usi) su teisėkūros pagrindais bei teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą;
 • ne žemesniu kaip B2 lygiu moki anglų kalbą;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti teisinę, ekonominę, finansinę, statistinę ir kitą informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
 • puiku, jei turi bazinių žinių apie ES paramos administravimo veiklą, veiklos kokybės valdymo, vidaus audito, rizikų valdymo, vidaus kontrolės organizavimą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti dalį laiko nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2600 Eur iki 3200 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki rugpjūčio 8 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis (-ioji) veiklos rizikų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

PRODUKTŲ TEISĖS SKYRIAUS TEISININKO (-ĖS)

Pozicija – Produktų teisės skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • dalyvausite INVEGOS įgyvendinamų produktų kūrimo darbo grupėse siūlydami efektyvius sprendimus, padedančius suvaldyti kylančias teisines rizikas, rengsite produktų įgyvendinimui reikalingus teisinius dokumentus ir sutartis;
 • teiksite konsultacijas ir ugdysite kompetenciją INVEGOS padaliniams bei darbuotojams produktų įgyvendinimo ir teisinio reglamentavimo klausimais;
 • dalyvausite derinant sprendimus, sutartis su klientais bei finansų tarpininkais;
 • bendradarbiausite su skirtingais INVEGOS padaliniais rengiant ir tobulinant INVEGOS vidinius dokumentus, reglamentuojančius produktų įgyvendinimo procedūras;
 • nagrinėsite pretenzijas ir skundus, susijusius su produktų įgyvendinimu;
 • atstovausite INVEGOS interesus derybose su finansų tarpininkais, finansavimo gavėjais;
 • sprendžiant kompleksinius teisinius produktų kūrimo ir įgyvendinimo klausimus bendradarbiausite su išorės konsultantais, valstybės institucijomis;
 • dalyvausite Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių INVEGOS veiklą ir produktus, kūrimo ir keitimo procesuose, teiksite teisines pastabas ir rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė aktų produktų įgyvendinimo srityje tobulinimo.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę nei 2 metų teisinio darbo patirtį (privalumas būtų advokatų kontoroje ar finansų sektoriaus organizacijoje (kredito įstaigoje, finansų įstaigoje, rizikos kapitalo ar privačios skolos fonde);
 • esi susipažinęs (-i) su pagrindiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansų įstaigų veiklą, finansinių priemonių įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą ir moki juos taikyti praktikoje;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • moki įvertinti ir analizuoti informaciją, aiškiai ir argumentuotai dėstai mintis, pasižymi iniciatyvumu ir kūrybiškumu;
 • esi orientuotas (-a) į efektyvų problemų sprendimą, sugebi priimti ir drąsiai siūlyti teisine logika pagrįstus sprendimus.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2400 Eur iki 3400 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki rugpjūčio 8 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Teisininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

BIURO ADMINISTRATORIAUS (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • sklandžios biuro veiklos ir tvarkos užtikrinimas, biuro veiklai reikalingų priemonių ir paslaugų užsakymai, svečių priėmimas, operatyvus iškilusių klausimų sprendimas;
 • įmonės automobilių priežiūra, parkavimo vietų administravimas;
 • viešųjų pirkimų, susijusių su darbo funkcijomis, inicijavimas;
 • išorinė ir vidinė komunikacija: skambučių ir korespondencijos (raštų, įsakymų, pažymų ir pan.) administravimas, bendros įmonės el. pašto dėžutės valdymas, darbas su vidinėmis ir išorinėmis dokumentų valdymo sistemomis nuo dokumentų registravimo, paskirstymo iki vykdymo kontrolės;
 • dokumentų archyvavimo organizavimas;
 • visapusiška pagalba įmonės vadovui ir kitiems įmonės darbuotojams.

Tikimės, kad Tu:

 • esi pozityvus, geranoriškas ir paslaugus žmogus;
 • gebi savarankiškai, greitai ir kokybiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • turi bent 1-erių metų analogiško darbo patirtį;
 • labai gerai moki lietuvių kalbą, ir ne žemesniu kaip B1 lygiu – anglų kalbą;
 • turi patirties dirbant su viešaisiais pirkimais;
 • puiku, jei turi vairuotojo pažymėjimą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 1700 Eur iki 2000 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 5 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Biuro administratorius (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų privalomų viešųjų pirkimų metodikų pritaikymas vidinėms INVEGOS tvarkoms, jų keitimo iniciavimas;
 • šabloninių dokumentų ir sutarčių rengimas ir keitimas;
 • viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
 • dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • kolegų konsultavimas viešųjų pirkimų teisės taikymo klausimais;
 • su viešaisiais pirkimais susijusių pretenzijų nagrinėjimas bei atsakymų rengimas, atstovavimas teismuose viešųjų pirkimų bylose;
 • metinių ataskaitų ir procedūrų rengimas.

Tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį teisės srities išsilavinimą;
 • turi ne mažiau nei 2 metų sėkmingos darbo, susijusio su viešųjų pirkimų vykdymu ar konsultavimu, patirties;
 • esi išlaikęs (-usi) Viešųjų pirkimų tarnybos žinių patikrinimo egzaminą ir turi galiojantį pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • pasižymi puikiomis lietuvių kalbos žiniomis, ir ne žemesniu kaip B2 lygiu moki anglų kalbą;
 • turi puikius komunikacinius ir derybų vedimo įgūdžius;
 • esi nepriekaištingos reputacijos.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti dalį laiko nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2600 Eur iki 3800 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 12 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Viešųjų pirkimų projektų vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VYRESNIOJO KREDITŲ ANALITIKO (-ĖS)


Atsakomybės:

 • atlikti klientų verslo ir finansinės būklės analizę, analizuoti ir prognozuoti klientų finansinius rezultatus, nustatant klientų kreditingumą ir reitingą;
 • bendradarbiaujant su finansavimo projektų vadovais ruošti teikimo dokumentus ir pristatyti projektus sprendimą priimančiam organui;
 • atlikti išsamią rinkos analizę bei konkurencinės aplinkos palyginimą;
 • atlikti periodinį klientų monitoringą;
 • pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis su kolegomis.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos arba finansų srityje;
 • puikiai išmanai verslo kreditavimo principus bei įmonių veiklos ir finansinę analizę;
 • turi ne mažiau kaip 2 metus praktinio darbo verslo vertinimo arba finansų srityje;
 • turi įmonės pinigų srautų modeliavimo patirties;
 • pasižymis tipriais analitiniais įgūdžiais, sugebi kritiškai mąstyti, esi atidus (-i) detalėms;
 • esi dėmesingas klientams, jų poreikiams;
 • nori dirbti komandoje, gebi aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • puikiai moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti hibridiniu darbo modeliu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 3500 Eur iki 4500 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 26 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis kreditų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

KREDITŲ ANALITIKO (-ĖS)


Atsakomybės:

 • atlikti klientų verslo ir finansinės būklės analizę, analizuoti ir prognozuoti klientų finansinius rezultatus, nustatant klientų kreditingumą ir reitingą;
 • bendradarbiaujant su finansavimo projektų vadovais ruošti teikimo dokumentus ir pristatyti projektus sprendimą priimančiam organui;
 • atlikti periodinį klientų monitoringą.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos arba finansų srityje;
 • supranti verslo kreditavimo principus bei įmonių veiklos ir finansinę analizę;
 • turi bent 1 metų praktinio darbo verslo vertinimo arba finansų srityje, įmonės pinigų srautų modeliavimo patirtis būtų privalumas;
 • turi gerus analitinius įgūdžius, sugebi kritiškai mąstyti, esi atidus (-i) detalėms;
 • esi dėmesingas klientams, jų poreikiams;
 • nori dirbti komandoje, gebi aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • gerai moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2500 Eur iki 3800 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 10 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Kreditų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VYRESNIOJO (-IOSIOS) KREDITO PAREIGŪNO (-ĖS)

Pozicija – Finansinių rizikų valdymo skyriuje

Pagrindinės atsakomybės:

 • Kredito rizikos valdymą reglamentuojančių vidaus teisės aktų ir procesų vystymas ir priežiūra;
 • Standartinių rizikos sąlygų projektų finansavimui rengimas, įgyvendinimo kontrolė;
 • Finansavimo siūlymų kokybės peržiūra, atitikimo kreditavimo tvarkoms ir nustatytam rizikos apetitui vertinimas, rizikų identifikavimas, riziką ribojančių priemonių siūlymas, nuomonės teikimas kredito komitetui;
 • Kreditavimo sprendimų priėmimas suteiktų įgaliojimų ribose;
 • Paskesnė kreditavimo sprendimų kokybės analizė, išvadų ir apibendrinimų teikimas;
 • Dalyvavimas vystant kredito rizikos vertinimo modelius su vidaus ir išorės komandomis;
 • Verslo ir kitų padalinių konsultavimas kreditavimo tvarkų taikymo klausimais.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
 • esi sukaupęs (-usi) ne mažesnę, kaip 5 metų patirtį priimant / siūlant verslo kreditavimo sprendimus;
 • puikiai analizuoji įmonių verslo planus ir finansinės atskaitomybės dokumentus;
 • pastebi esmines rizikas ir gebi struktūruotai pasiūlyti priemones joms valdyti;
 • stebi ekonomikos vystymosi tendencijas ir gali laiku patarti dėl rizikos apetito koregavimo;
 • ne žemesniu kaip B2 lygiu moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 3500 Eur iki 4600 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 17 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Vyresnysis kredito pareigūnas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

ADMINISTRAVIMO VADYBININKO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • INVEGOS įgyvendinamų finansinių priemonių (paskolų, garantijų ir kt.) sutarčių ir sutarčių pakeitimų ruošimas, sutarčių duomenų įvedimas į sistemas ir tikrinimas;
 • finansinių priemonių (paskolų) išmokėjimas, išmokėjimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas;
 • informacinių sistemų rengimas ar tobulinimas finansinių priemonių duomenų apdorojimui ir analizei, duomenų teikimui užtikrinimas;
 • su finansinių priemonių vykdymu susijusios dokumentacijos administravimas, dalyvavimas rengiant vidaus tvarkas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas);
 • turi darbo, susijusio su finansinių priemonių administravimu, patirties;
 • turi labai gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis įgūdžius;
 • esi analitinio mąstymo, moki rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 • išmanai dokumentų rengimo taisykles;
 • puiku, jei turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti hibridiniu darbo modeliu ir nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 1700 Eur iki 2400 Eur, neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 26 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Administravimo vadybininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)


Pagrindinės atsakomybės:

 • parengti ir kartu su komanda įgyvendinti biuro atnaujinimo/keitimo viziją;
 • organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti sklandų biuro atnaujinimo/keitimo projektą;
 • užtikrinti sklandžią biuro veiklą bendradarbiaujant su paslaugų ir prekių teikėjais, valdant prekių ir paslaugų užsakymus ir sprendžiant iškilusius klausimus;
 • koordinuoti ir tobulinti biuro valdymo ir administravimo procesus;
 • užtikrinti sklandų svečių priėmimą;
 • užtikrinti tinkamą įmonės dokumentacijos ir korespondencijos valdymą;
 • organizuoti ir užtikrinti savalaikį dokumentų archyvavimą;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, susijusius su darbo funkcijomis;
 • administruoti veiklos sričiai priskirtas sutartis;
 • puoselėti pozityvią, bendradarbiaujančią darbo aplinką ir rūpintis biuru kaip savo namais.

Tikimės, kad Tu:

 • turi bent 2 metus sėkmingos darbo patirties biuro administravimo ir valdymo srityje;
 • turi patirties su naujo biuro įrengimo, biuro keitimo projektais (būtų privalumas);
 • savarankiškai planuoji ir organizuoji savo ir kitų kolegų darbą, gebi dirbti komandoje;
 • turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • puikiai moki lietuvių kalbą ir ne žemesniu kaip B1 lygiu – anglų kalbą;
 • pasižymi iniciatyvumu, atsakingumu, greita orientacija bei gebėjimu spręsti problemas ir rasti nestandartinius sprendimus;
 • gebi vienu metu spręsti keletą klausimų, o rūpinimasis biuro reikmėmis - Tau malonumas.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros įstaigoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių produktų paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 2600 Eur neatskaičius mokesčių. Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Darbuotojui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki rugpjūčio 10 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Veiklos administravimo projektų vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt arba internetu, paspaudę mygtuką skelbimo apačioje.
Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Kandidatuoti

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.