Karjera

Misija

Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu

Vizija

Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai

Vertybės

Profesionalumas
Bendradarbiavimas
Atsakomybė
Kūrybiškumas


Mes rūpinamės savo darbuotojais

Sveikatingumas, sveikatos priežiūra

 • Savanoriškasis sveikatos draudimas
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • 100 % darbo užmokestis už pirmas dvi ligos dienas
 • Skiepadienis, pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19
 • Emocinės sveikatos programa Mindletic

Darbo ir šeiminių įsipareigojimų balansas

 • ​​​​​​​3 papildomos atostogų dienos mirus artimajam
 • 2 papildomos atostogų dienos už nepertraukiamą nuo 5 metų darbo stažą
 • Galimybė pasirinkti darbo laiko pradžią ir pabaigą
 • Galimybė dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje (ne tik per karantiną)
 • Motyvavimas reikšmingomis progomis

Pozityvi darbo aplinka

 • Tradicijos
 • Nemokamas automobilių parkavimas
 • Vaizdas už milijoną pro biuro langus :)
 • Kava, arbata, pienas ir kartas nuo karto atkeliaujančios draugiškų kolegų vaišės :)

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS (-ĖS)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) užims Rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovo (-ės) pareigas.

Pagrindinės departamento direktoriaus (-ės) atsakomybės bus susijusios su pavaldžios komandos formavimu, darbo organizavimu ir šių procesų sklandžiu įgyvendinimu:

 • rinkodaros ir komunikacijos strategijos formavimo, priemonių planavimo, biudžetų sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės;
 • viešųjų ryšių priemonių planavimo ir įgyvendinimo, krizių prevencijos ir valdymo;
 • vidinės komunikacijos ir organizacijos kultūros stiprinimo iniciatyvų įgyvendinimo;
 • įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos kanalų valdymo, turinio kūrimo, įvairių rinkodaros kampanijų įgyvendinimo;
 • INVEGOS kuriamų ir valdomų finansinių produktų sklaidos planavimo ir įgyvendinimo.

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis, susijusi su departamento, kuriam siekiama vadovauti, veiklos sritimi.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo patirtis organizacijos struktūriniam padaliniui.
 • Kūrybiškumas ir gebėjimas kurti naujus rinkodaros ir komunikacijos projektus bei idėjas.
 • Gebėjimas analizuoti rinkos duomenis, vertinti kampanijų efektyvumą ir priimti sprendimus pagal duomenų analizę.
 • Puikūs lyderystės gebėjimai, leidžiantys vadovauti komandai, ją įkvėpti ir motyvuoti.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją įmonės vadovybei bei rinkos auditorijai;
 • Profesionaliosios anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 4200 EUR iki 6280 EUR, neatskaičius mokesčių.
Departamento direktoriui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS vadovaujančių darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje arba, jei tokia politika nėra patvirtinta, – INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidato (-ės) patvirtinimas

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į departamento direktoriaus (-ės) pareigas, darbdavys turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie asmenį pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

PERSONALO VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS (-ĖS)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) užims Personalo valdymo departamento vadovo (-ės) pareigas.

Pagrindinės departamento direktoriaus (-ės) atsakomybės bus susijusios su pavaldžios komandos formavimu, darbo organizavimu ir šių procesų sklandžiu įgyvendinimu:

 • darbdavio įvaizdžio formavimo, atrankų/talentų pritraukimo ir darbuotojų adaptacijos procesų valdymo;
 • darbuotojų lyderystės ir kompetencijų ugdymo;
 • darbuotojų veiklos valdymo;
 • atlygio sistemos ir papildomų naudų valdymo;
 • organizacinės kultūros formavimo, darbuotojų įsitraukimo, įtraukties ir gerovės;
 • personalo administravimo.

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Dėmesys klientams, jų poreikiams ir patirčiai.
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų lyderystės patirtis, vadovaujant organizacijos struktūriniam padaliniui.
 • Puikūs bendradarbiavimo, suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžiai, komunikabilumas ir gebėjimas sėkmingai veikti kompleksiškoje, dinamiškoje aplinkoje.
 • Atviras požiūris ir lyderystė transformacijos, efektyvumo didinimo, skaitmenizavimo ir pokyčių valdymo procesuose.
 • Profesionaliosios anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 4200 EUR iki 6280 EUR, neatskaičius mokesčių.
Departamento direktoriui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS vadovaujančių darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje arba, jei tokia politika nėra patvirtinta, – INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidato (-ės) patvirtinimas

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į departamento direktoriaus (-ės) pareigas, darbdavys turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie asmenį pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

VERSLO FINANSAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS (-Ė)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) prisijungs prie Klientų ir finansavimo sprendimų tarnybos vadovų komandos ir aktyviai dalyvaus kuriant ateities sprendimus INVEGOS klientams.

Verslo finansavimo departamento direktorius (-ė) bus atsakingas (-a) už sėkmingą klientų aptarnavimo bei finansinių sprendimų pateikimo į rinką veiklą. Departamento direktorius (-ė) rūpinsis ir organizuos Dotacijų skyriaus, Didelių klientų skyriaus, Žemės ūkio investicijų skyriaus, Verslo investicijų skyriaus komandų veiklą bei užtikrins šių padalinių nepertraukiamą bendradarbiavimą su vidaus ir išorės suinteresuotomis šalimis ir partneriais.

Šie verslo klientų finansavimo padaliniai rūpinasi tokiomis veiklomis sritimis:

 • Dotacijų skyrius:
  • paraiškų vertinimas ir sprendimų dėl finansavimo priėmimas;
  • sutarčių dėl finansavimo skyrimo rengimas.

 • Didelių klientų skyrius:
  • komunikacija su dideliais verslo klientais (kliento savininko rolė);
  • paraiškų vertinimas;
  • kredito teikimo dokumentų rengimas ir pateikimas sprendimo priėmimo organui;
  • darbas su klientu visais finansavimo etapais (paraiškos vertinimas, sąlygų ir sutarties derinimas, išmokėjimas, monitoringas).

 • Žemės ūkio investicijų skyrius:
  • komunikacija su klientais (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą);
  • žemės ūkio srities paraiškų vertinimas;
  • kredito analizė (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą);
  • kredito teikimo dokumentų rengimas ir pateikimas sprendimo priėmimo organui.

 • Verslo investicijų skyriaus:
  • komunikacija su klientais (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą);
  • verslo investicijų paraiškų vertinimas;
  • kredito analizė (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą);
  • kredito teikimo dokumentų rengimas ir pateikimas sprendimo priėmimo organui.

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Puikios lyderystės ir komandinio darbo kompetencijos, gebėjimas motyvuoti ir įkvėpti komandą.
 • Dėmesys klientams, jų poreikiams ir patirčiai.
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis, susijusi su departamento, kuriam siekiama vadovauti, veiklos sritimi (kreditavimo, klientų valdymo, kredito rizikos valdymo sričių patirtis).
 • Ne mažesnė kaip 3 metų lyderystės patirtis, vadovaujant organizacijos struktūriniam padaliniui.
 • Puikūs bendradarbiavimo, suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžiai, komunikabilumas ir gebėjimas sėkmingai veikti kompleksiškoje, dinamiškoje aplinkoje.
 • Finansinės aplinkos bei Lietuvos finansų sistemos išmanymas.
 • Atviras požiūris ir lyderystė transformacijos, efektyvumo didinimo, skaitmenizavimo ir pokyčių valdymo procesuose.
 • Puikūs viešojo kalbėjimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
 • Profesionaliosios anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 6550 EUR iki 9800 EUR, neatskaičius mokesčių.
Departamento direktoriui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS vadovaujančių darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje arba, jei tokia politika nėra patvirtinta, – INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidato (-ės) patvirtinimas

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į departamento direktoriaus (-ės) pareigas, darbdavys turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie asmenį pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

KLIENTŲ ANALIZĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS (-ĖS)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) prisijungs prie Klientų ir finansavimo sprendimų tarnybos vadovų komandos ir aktyviai dalyvaus kuriant ateities sprendimus INVEGOS klientams.

Klientų analizės departamento direktorius (-ė) bus atsakingas (-a) už pirmosios rizikos valdymo grandies veiklą bei bendradarbiavimą su susijusios šalimis vertės grandinėje, už procesų optimizavimą bei sėkmingą Kredito analizės skyriaus ir Klientų atitikties vertinimo skyriaus komandų veiklą.

Šie klientų analizės padaliniai rūpinasi tokiomis veiklomis sritimis:

 • Kredito analizės skyrius:
  • kredito (finansinės) analizės nuo nustatytos bendro kredito limito sumos atlikimas;
  • kredito teikimo dokumentų rengimas ir pateikimas sprendimo priėmimo organui;
  • bendradarbiavimas su finansavimo projektų vadovais;
  • klientų monitoringas (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą).

 • Klientų atitikties vertinimo skyriaus:
  • klientų pažinimo vertinimas;
  • kovos su pinigų plovimu rizikos klasės nustatymas;
  • sprendimų dėl dalykinių santykių užmezgimo priėmimas;
  • periodinis klientų duomenų atnaujinimas (atsižvelgiant į nustatytą kredito limito sumą).

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Puikios lyderystės ir komandinio darbo kompetencijos, gebėjimas motyvuoti ir įkvėpti komandą.
 • Dėmesys klientams, jų poreikiams ir patirčiai.
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis, susijusi su departamento, kuriam siekiama vadovauti, veiklos sritimi (pirmos rizikos valdymo grandies, kredito rizikos valdymo, pinigų plovimo prevencijos sričių patirtis).
 • Ne mažesnė kaip 3 metų lyderystės patirtis, vadovaujant organizacijos struktūriniam padaliniui.
 • Puikūs bendradarbiavimo, suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžiai, komunikabilumas ir gebėjimas sėkmingai veikti kompleksiškoje, dinamiškoje aplinkoje.
 • Atviras požiūris ir lyderystė transformacijos, efektyvumo didinimo, skaitmenizavimo ir pokyčių valdymo procesuose.
 • Puikūs viešojo kalbėjimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
 • Profesionaliosios anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 4200 EUR iki 6280 EUR, neatskaičius mokesčių.
Departamento direktoriui gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS vadovaujančių darbuotojų atlygį (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje arba, jei tokia politika nėra patvirtinta, –INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidato (-ės) patvirtinimas

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į departamento direktoriaus (-ės) pareigas, darbdavys turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie asmenį pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

PLANAVIMO IR VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS VADOVO (-ĖS)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) užims planavimo ir veiklos valdymo skyriaus vadovo (-ės) pareigas.

Pagrindinės skyriaus vadovo (-ės) atsakomybės bus susijusios su šių procesų sklandžiu įgyvendinimu:

 • įmonės strateginio ir veiklos planavimo koordinavimo ir vykdymo;
 • veiklos rodiklių planavimo ir stebėsenos;
 • veiklos ataskaitų rengimo koordinavimo / rengimo;
 • įmonėje įgyvendinamų strateginių, didžiąją organizacijos dalį apimančių projektų valdymo, būnant kompetencijų centru projektų valdymo klausimais;
 • įmonės procesų peržiūros ir procesų optimizavimo, standartizavimo inicijavimo, procesų pokyčių koordinavimo.

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis, susijusi su skyriaus, kuriam siekiama vadovauti, veiklos sritimi.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo patirtis organizacijos struktūriniam padaliniui (privalumas).
 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios (privalumas), finansų rinkos išmanymas.
 • Patirtis organizacijos strategijos formavime (privalumas), įmonių veiklos analizės ir projektų valdymo metodų išmanymas.
 • Geri derybiniai ir planavimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, fasilituoti diskusijas ir užtikrinti bendrų sprendimų priėmimą.
 • Gebėjimas dirbti dinamiškoje darbo aplinkoje, kartu su komanda vadovaujant reikšmingiems organizacijos projektams, sugebėjimas valdyti ir koordinuoti keletą projektų tuo pačiu metu.
 • Stiprūs lyderystės gebėjimai.
 • Komandos sutelkimo ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 4200 EUR iki 6280 EUR, neatskaičius mokesčių.
Skyriaus vadovui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

TVARUMO SRITIES (ESG) VADOVO (-ĖS)

INVEGA transformuojasi ir tampa nacionaline plėtros įstaiga, kurios misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu. Siekiame būti pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai. Siekdami užsibrėžtų tikslų, norime toliau stiprinti dėmesį verslo ir viešojo sektoriaus klientams, jų aptarnavimo kokybei ir finansavimo sprendimų tobulinimui, kad jie puikiai atlieptų klientų finansavimosi poreikius. Prisidėti prie organizacijos tolesnio augimo ieškome patyrusio lyderio (-ės), kuris (-i) užims tvarumo srities (ESG) vadovo (-ės) pareigas.

Pagrindinės tvarumo srities (ESG) vadovo (-ės) atsakomybės bus susijusios su šių procesų sklandžiu įgyvendinimu:

 • tvarumo (ESG) strategijos ir veiksmų plano formavimo ir įgyvendinimo;
 • tvarumo rodiklių diegimo į įmonės veiklos procesus;
 • pažangių darnaus vystymosi praktikų ir tvarios veiklos principų organizacijoje diegimo;
 • darnaus vystymosi progreso stebėjimo, darnios veiklos rezultatų vertinimo, ataskaitų ir kitų aktualių šios srities dokumentų rengimo.

Tikimės, kad sėkmingi kandidatai turės šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Patirtis formuojant ir įgyvendinant darnaus vystymosi veiklas.
 • Organizacijoms keliamų aplinkosaugos, socialinių ir valdysenos standartų bei reikalavimų (angl. Environmental, Social and Governance criteria, ESG), Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų, atskaitomybės standartų (pvz. Global Reporting Initiative) išmanymas.
 • Puikūs bendradarbiavimo, suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžiai, komunikabilumas ir gebėjimas sėkmingai veikti kompleksiškoje, dinamiškoje aplinkoje.
 • Puikūs viešojo kalbėjimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
 • Profesionaliosios anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę vienintelėje Lietuvoje veikiančioje nacionalinėje plėtros organizacijoje, investuojančioje į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlanti plačiausią finansinių priemonių paketą;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, papildomų atostogų dienas, lanksčias darbo sąlygas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kt.).

Atlygis:

Mėnesinis darbo užmokestis – nuo 4200 EUR iki 6280 EUR, neatskaičius mokesčių.
Tvarumo srities (ESG) vadovui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma INVEGOS darbuotojų atlygį ir (ar) veiklos vertinimą reglamentuojančioje politikoje.

Kandidatuoti kviečiame iki lapkričio 30 dienos, gyvenimo aprašymus (CV) siųskite el. paštu cv@invega.lt, nurodydami, į kokią poziciją kandidatuojate.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

PASKOLŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PROJEKTŲ FINANSININKO(-ĖS)

Kokios užduotys tavęs laukia:

 • paskolų portfelio administravimas, paskolų gavėjų įmokų apskaitymas
 • su projektų administravimu susijusių procedūrų, dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra
 • atsižvelgiant į paskirtų programų administravimo reikalavimus, nustatytų ataskaitų rengimas
 • projektų veiklų įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą
 • turi finansavimo sutarčių (paskolų, garantijų ir pan. finansinių priemonių) administravimo patirties
 • išmanai finansinių paslaugų/priemonių teikimo ir veikimo principus
 • moki rinkti, sisteminti, analizuoti didelės apimties informaciją
 • išmanai dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles
 • gebi dirbti tiek komandoje, tiek ir individualiai, efektyviai planuojant ir organizuojant savo darbo laiką

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda
 • papildomų naudų paketą
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1800 iki 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją

Kandidatuoti kviečiame iki gruodžio 31 d.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško laukiame adresu cv@invega.lt (su nuoroda projektų finansininkas (-ė)).
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė, tel. nr. pasiteiravimui (8 5) 266 1208.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

VERSLO KLIENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • verslo klientų kreditavimo ir kredito rizikos vertinimas (kredito analitiko, verslo klientų projektų vadovo patirtis būtų privalumas), užtikrinimo priemonių vertinimas;
 • kreditavimo pasiūlymų bei su tuo susijusios medžiagos ruošimas, bei pristatymas komitetams;
 • paraiškų vertinimas (investicinių pasiūlymų įvertinimas, administracinės atitikties įvertinimas);
 • darbas su atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumo projektais ir kt., naujų projektų paieška, aktyvus finansinių produktų pardavimas;
 • vidaus tvarkų/procedūrų rengimas;
 • naujų finansavimo sričių paieška ir galimybė prisidėti prie naujų produktų kūrimo.

Tikimės, kad Tu:

 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi patirties finansų analizės, kredito rizikos analizės ar audito srityje;
 • turi darbo patirties finansų įstaigoje, susijusios su finansinių produktų vystymu ir pardavimu;
 • turi patirties procesų kūrime ir efektyvinime;
 • gebi dirbti tiek komandoje, tiek ir individualiai, efektyviai planuojant ir organizuojant savo darbo laiką;
 • gebi operatyviai priimti sprendimus;
 • darbo patirtis saulės jėgainių įrengimo ir jų technologijų išmanymo srityje būtų privalumas.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2800 iki 3000 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki gruodžio 31 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Privačių klientų skyriaus vyriausiasis projektų vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė, tel. nr. pasiteiravimui (8 5) 266 1208.

Kandidatų konfidencialumas garantuojamas.

 

Kandidatuoti

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.