Paskolos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Paskolos bus teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus (finansų įstaigas), kuriuos atrinkus informacija nedelsiant bus atnaujinta.

Kodėl naudinga?

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, siekiant skatinti jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje, siūlomos lengvatinės paskolos (investicijoms ir apyvartiniam kapitalui) pagal Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo finansinę priemonę“.

Paskolos pagal šią finansinę priemonę gali būti teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

 

Kas gali kreiptis?

Lengvatinės paskolos yra teikiamos jauniesiems ūkininkams, kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pažyma, pateikiama finansų tarpininkui.

Jaunieji ūkininkai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, pirmiausia turi dalyvauti NMA kvietime teikti paraiškas pagal Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę. Daugiau informacijos rasite NMA internetinėje svetainėje

Dėl paskolos reiks kreiptis į finansų tarpininką (finansų įstaigą). Šiuo metu vyksta finansų tarpininkų atranka. Kai atranka baigsis, šioje skiltyje paskelbsime, į kokią finansų įstaigą reiks kreiptis.

  • Pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių 9.2-9.3 papunkčius.

Pažyma turi būti patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

Pažyma teikiama finansų tarpininkui (finansų įstaigai).

Terminai

Finansavimo laikotarpis iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Kiek?

  • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo;
  • Paskolos palūkanos atsižvelgiant į rinkos sąlygas, skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai (ne mažesnei kaip 40 proc. daliai), likusiai daliai taikomos nulinės palūkanos;
  • Paskolos dydis negali viršyti 100 000 eurų. Tuo atveju, kai paskola derinama su dotacija, bendra jų suma taip pat negali viršyti 100 000 eurų.

Kaip veikia?

Ūkio subjektai, norintys pasinaudoti šia finansine priemone, ir gavę iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pažymą apie tinkamumą gauti lengvatinę paskolą turės kreiptis į atrinktus finansų tarpininkus, kurie bus viešai paskelbti po jų atrankos pabaigos.

„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo finansinei priemonei“ įgyvendinti skirta 19,940 mln. eurų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano lėšų. Prie kiekvienos paskolos finansų tarpininkas turės prisidėti ne mažesne kaip 40 proc. savo privačių lėšų dalimi.

  • Gavus lengvatinę paskolą, jos finansavimui apmokėti negali būti naudojama dotacija;
  • Lengvatinė paskola negali būti naudojama išankstiniam dotacijos finansavimui;
  • Papildomos paskolos teikimo ir grąžinimo sąlygos bus nustatomos sutartyje, pasirašytoje tarp finansų tarpininko ir paskolos gavėjo.
ŽŪPGF palūkanų kompensacija nėra taikoma finansavimui, kuomet pareiškėjai iš finansų įstaigų gauna paskolas (tiek lengvatines, tiek standartines) projektams su KPP parama įgyvendinti.