Nacionalinė plėtros įstaiga (NPĮ)

2022 m. sausio 26 d. Vyriausybės ministrų pasitarime pritarta nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidavimui. Nutarta konsoliduoti INVEGOS pagrindu ir pavesti Finansų ministerijai atstovauti valstybei akcininkės teisėmis šiuo metu veikiančias NPĮ:

  • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA),
  • UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA),
  • UAB Valstybės investicijų valdymo agentūrą (VIVA),
  • UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą (ŽŪPGF).

Šiame puslapyje skelbiama visa su nacionalinių plėtros įstaigų konsolidacija susijusi informacija.

Reorganizavimo sąlygos ir susiję dokumentai