EIF-NPI platformos narė

Kas yra EIF-NPI?

EIF-NPI – tai platforma, skirta skatinti nacionalines ir regionines finansų institucijas dalytis žiniomis ir geriausia praktika tarp Europos investicijų fondo (EIF) ir nacionalinių finansų institucijų (NPI) arba bankų (NPBs), esančių visose ES valstybėse narėse. Šią platformą sukūrė EIF, įgyvendindamas Junkerio planą ir siekdamas skatinti geriausią praktiką privataus ir rizikos kapitalo investicijų finansavime bei gerinti galimybes gauti finansavimą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

EIF-NPI tikslas

Pagrindinis platformos tikslas – padidinti galimybes gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms suderinant nacionalinius, ES bei privačius finansavimo šaltinius.

INVEGOS narystė EIF-NPI

INVEGA yra nacionalinė finansų institucija-partnerė, atliekanti investavimą privataus ir rizikos kapitalo forma. INVEGOS narystė platformoje leidžia Lietuvai:

  • keistis naujausia informacija tarp partnerių;
  • įsisavinti gerąją praktiką;
  • spręsti klausimus partnerių lygmeniu, įtraukiant EIF;
  • pasinaudoti galimybe dalyvauti tarptautinėse investavimo priemonėse pritraukiant papildomą kapitalą.

Daugiau informacijos rasite EIF-NPI puslapyje.