Ko-investicinis fondas

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – investuoti į didelį augimo potencialą turinčias įmones, kuriančias ar diegiančias naujus produktus ar technologijas, ypatingą dėmesį skiriant verslams, kuriantiems, įsidiegusiems ar ketinantiems įsidiegti technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), registruotos Lietuvos Respublikoje.

Kreiptis į rizikos kapitalo fondą „Coinvest Capital“.

Priemone „Ko-investicinis fondas“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Maksimali investicijos suma – iki 1,6 mln. eurų.

Jei įmonė registruota Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, fondo investicija negali viršyti 70 proc. Jei įmonė registruota ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, maksimalus finansavimas – iki 80 proc.

Investicijoms Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 15 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

Investicijų iniciatoriai – privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip dviejų verslo angelų komandos. Jie gali nuolat teikti pasiūlymus priemonę „Ko-investicinis fondas“ valdančiam rizikos kapitalo fondui „CoInvest Capital“ dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas „CoInvest Capital“ investuoja kartu su rizikos kapitalo fondais ir verslo angelų grupėmis. Investicijos atliekamos į projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Fondas „CoInvest Capital“ įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos rasite http://www.koinvest.lt/.

„Ko-investicinis fondas“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo „Invega“ kartu su specialiai rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta „Invegos“ patronuojamąja įmone UAB „Kofinansavimas“. Priemonė įgyvendinama per rizikos kapitalo fondą „Coinvest Capital“.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II