Nusišalinimo atvejai

Informacija apie nusišalinimo atvejus:

Nr. Data Nusišalinusio asmens vardas, pavardė, pareigos Nusišalinimo statusas Nusišalinimo prašymą priėmė Pastabos
1. 2024-03-15 Dainius Vilčinskas
Generalinis direktorius
priimtas valdyba 2024-03-15 valdybos posėdžio protokolas Nr. 013