Nusišalinimo atvejai

Informacija apie nusišalinimo atvejus:

Nr. Data Nusišalinusio asmens vardas, pavardė, pareigos Nusišalinimo statusas Nusišalinimo prašymą priėmė Pastabos
1. 2021-02-19 Arūnas Čiulada, stebėtojų tarybos pirmininkas priimtas stebėtojų taryba 2021-02-19 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 002
2. 2021-03-29 Mantas Šukevičius, stebėtojų tarybos narys priimtas stebėtojų taryba 2021-03-29 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 004