Nusišalinimo atvejai

Informacija apie nusišalinimo atvejus:

Nr. Data Nusišalinusio asmens vardas, pavardė, pareigos Nusišalinimo statusas Nusišalinimo prašymą priėmė Pastabos
1. 2021-02-19 Arūnas Čiulada, stebėtojų tarybos pirmininkas priimtas stebėtojų taryba 2021-02-19 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 002
2. 2021-03-29 Mantas Šukevičius, stebėtojų tarybos narys priimtas stebėtojų taryba 2021-03-29 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 004
3. 2021-06-22 Tomas Antanaitis, rizikų analitikas priimtas generalinis direktorius generalinio direktoriaus sprendimu
4. 2021-07-14 Arūnas Čiulada, stebėtojų tarybos pirmininkas priimtas stebėtojų taryba 2021-07-14 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 008
5. 2021-11-11 Viktorija Trimbel, valdybos narė priimtas valdyba 2021-11-11 valdybos posėdžio protokolas Nr. 043