Nusišalinimo atvejai

Informacija apie nusišalinimo atvejus:

Nr. Data Nusišalinusio asmens vardas, pavardė, pareigos Nusišalinimo statusas Nusišalinimo prašymą priėmė Pastabos
1. 2022-01-19

Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Garantijų komiteto narys

priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-01-19 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-003
2. 2022-01-19

Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė
Garantijų komiteto narė

priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-01-19 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-003
3. 2022-01-21

Mantas Šukevičius
Stebėtojų tarybos narys

priimtas Stebėtojų taryba 2022-01-21 stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 002
4. 2022-01-24

Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius

priimtas Valdyba 2022-01-24 valdybos posėdžio protokolas Nr. 005
5. 2022-02-08

Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Finansų tarpininkų priežiūros darbo grupės narys

priimtas Rizikų valdymo ir atitikties direktorius Rizikų valdymo ir atitikties direktoriaus sprendimas
6. 2022-02-10

Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius

priimtas Valdyba 2022-02-10 valdybos posėdžio protokolas Nr. 007
7. 2022-03-16 Pavel Krupenič
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Garantijų komiteto narys
priimtas Garantijų komiteto nariai 2021-03-16 garantijų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-003
8. 2022-04-15 Tomas Urban
Valdybos narys
priimtas Valdyba 2022-04-15 valdybos posėdžio protokolas Nr. 014
9. 2022-05-17 Lina Juozelskytė
Verslo finansavimo departamento Dotacijų vertinimo skyriaus projektų vertintoja
priimtas Verslo finansavimo departamento Dotacijų vertinimo skyriaus vadovas 2022-05-17 elektroninis laiškas
10. 2022-05-26 Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė
Garantijų komiteto narė
priimtas Garantijų komiteto nariai 2022-05-26, Garantijų komiteto posėdis Nr. 2022-022
11. 2022-06-14 Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius
priimtas Valdyba 2022-06-14 valdybos posėdžio protokolas Nr. 024
12. 2022-10-10 Vilma Džiovalaitė
Verslo finansavimo departamento Investicijų vertinimo skyriaus vyresnioji investicijų analitikė
priimtas Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė, Investicijų vertinimo skyriaus vadovė
2022-10-10 el. laiškas
13. 2022-10-10 Lina Vaskelienė
Verslo finansavimo departamento Investicijų vertinimo skyriaus vyresnioji investicijų analitikė
priimtas Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė, Investicijų vertinimo skyriaus vadovė
2022-10-10 el. laiškas
14. 2022-10-18 Jolita Nesavaitė – Kaniušėnė
Verslo finansavimo departamento Investicijų vertinimo skyriaus vyresnioji investicijų analitikė
priimtas Aistė Čepulė
Verslo finansavimo direktorė, Investicijų vertinimo skyriaus vadovė
2022-10-18 el. laiškas
15. 2022-11-14 Pavel Krupenič
Rizikų valdymo ir atitikties departamento Rizikos valdymo skyriaus vadovas, Finansų tarpininkų priežiūros darbo grupės narys
priimtas Aistė Stonkienė
Rizikų valdymo ir atitikties direktorė, Kokybės kontrolės skyriaus vadovė
2022-11-14 pranešimas apie nusišalinimą pateiktas elektroninėmis priemonėmis, užpildant INVEGOS intranete pateiktą pranešimo dėl nusišalinimo formą
16. 2022-11-23 Kęstutis Motiejūnas
Generalinis direktorius
priimtas Valdyba 2022-11-23 valdybos posėdžio protokolas Nr. 048
17. 2023-01-24 Irena Kalitkievič
Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriaus teisininkė
priimtas Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriaus vadovas 2023-01-24 el. laiškas