Plėtros fondas II

Kodėl naudinga?

Plėtros fondas II skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Šia finansine priemone siekiame padidinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti šiuo metu rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą. Įmonės galės gauti verslo plėtrai reikalingas lėšas, papildomas žinias bei reikalingus kontaktus iš investuotojo, t. y. visa tai, kas padės joms augti.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Priemonė „Plėtros fondas II“, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Pasibaigus privačių lėšų pritraukimo etapui, bendra fondo lėšų suma siekia 34 mln. eurų. Valstybės skiriamas finansavimas sudaro 16 mln. eurų. Priemonės įgyvendintojas „LitCapital“ kartu su kitais privačiais investuotojais finansavimui skyrė 18 mln. eurų. Investicijų dydis į vieną įmonę sudarys nuo 2 iki 4 mln. eurų.

Kaip veikia?

Investuojama bus į sparčiai augančias Lietuvos įmones, kurios turi aiškią plėtros viziją, kuriai įgyvendinti yra reikalingas papildomas išorinis kapitalas ir kurios kuria konkurencingus, novatoriškus produktus ar paslaugas. „LitCapital“ investicijoms į įmones atlikti įsteigė plėtros kapitalo fondą „LcX Opportunity Fund“, kurio pagrindinis investuotojas yra „Invega“ kartu su kitais privačiais investuotojais.

Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondą rasite internetinėje svetainėje: http://www.litcapital.lt

„Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui skatinti, kurios finansuojamos iš ES fondų, nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų.

Įmonės dėl investicijų gali kreiptis į rizikos kapitalo fondų valdytoją „LitCapital“.

Rizikos kapitalo priemonės „Plėtros fondas II“ galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II