LT VCA narė

Kas yra LT VCA?

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje. Šiuo metu asociacija vienija 29 aktyvias bendroves-narius, vykdančius įvairių rūšių rizikos kapitalo veiklą. Narius sudaro 10 tikrųjų ir 19 asocijuotų narių.

LT VCA įkūrė UAB LitCapital Asset Management, UAB BaltCap ir UAB SEB Venture Capital 2009 m. gegužės mėnesį. Privataus kapitalo (PE) ir rizikos kapitalo (VC) investicijos egzistuoja Lietuvoje nuo XX a. 10-ojo dešimtmečio pradžios. Per šį laikotarpį PE ir VC rinka pasikeitė, iš nišinės tapo viena iš lyderių.

LT VCA ne tik teikia paslaugas savo narių vardu (prižiūri teisinius, reguliavimo ir mokesčių klausimus, atlieka tyrimus ir renka statistinius duomenis, užsiima mokymais, plėtra ir komunikacija, ir kt.), bet ir atlieka verslo atstovavimo ir propagavimo centrinės platformos vaidmenį santykiuose su instituciniais investuotojais, nuomonės lyderiais ir viešosios politikos formuotojais. Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT VCA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais.

LT VCA tikslai

Pagrindinis LT VCA veiklos tikslas yra kartu su kompetentingomis Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą rizikos ir privataus kapitalo verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus, koordinuoti asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrėžiant šios rinkos plėtros naudą valstybei, įmonėms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ūkio subjektams.

Taip pat LT VCA siekia informuoti visuomenę apie asociacijos narių veiklą, didinti novatoriškų įmonių produkciją plėtojant patrauklią ir tvarią aplinką verslininkams, instituciniams investuotojams ir fondų valdytojams ir kt.

INVEGOS narystė LT VCA

INVEGA yra asocijuota narė, kuri savo veikla aktyviai prisideda prie LT VCA tikslų įgyvendinimo. Rizikos kapitalo priemonių investicijų įgyvendinimas yra viena iš pagrindinių INVEGOS veiklų. INVEGA administruoja rizikos kapitalo priemones, kurios yra finansuojamos iš ES struktūrinių ir investicinių fondų ir iš 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio jau kartą panaudotų ir grįžusių lėšų. INVEGA savo administruojamomis rizikos kapitalo priemonėmis prisidės prie Lietuvos rizikos kapitalo rinkos plėtros, naujų rizikos kapitalo rinkos dalyvių auginimo, tokiu būdu bus suteikiamas platesnis kapitalo prieinamumas naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.