Priemonė įgyvendinta Garantijos VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai

Šiuo metu garantijos už VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai teikiamas paskolas nėra teikiamos.

Kodėl naudinga?

Teikiamos garantijos už VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai teikiamas paskolas.

Kas gali kreiptis?

Garantijos teikiamos už paskolas, kurias gauna VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Garantijų teikimo sąlygos

  • Garantuojamos paskolos, skirtos žemės ūkio bei maisto produktų intervencijų pirkimams bei paskoloms grąžinti;
  • Garantuojamas 100 proc. negrąžintos paskolos sumos grąžinimas;
  • Garantijos suma - neribojama;
  • Garantinė įmoka – 1 proc. nuo garantuojamos sumos.

Garantijų suteikimo sąlygos nustatytos Bendrovės individualių garantijų teikimo nuostatuose.