Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba išrinkta ketverių metų kadencijai.
Darbą pradėjo 2023 metų balandžio 8 d.

Daina Kleponė

Stebėtojų tarybos pirmininkė.

5 metus vadovavo VŠĮ Versli Lietuva, kuri buvo atsakinga už eksporto, verslumo ir startuolių skatinimą. Be to, D. Kleponė turi sukaupusi daugiau kaip 20 metų vadovavimo verslo įmonėms patirties.

Aivaras Čičelis

Stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Pastaruosius 25 metus praleido SEB banko grupėje, 13 iš jų – dirbdamas SEB banko valdyboje. Per šį laikotarpį jam teko vadovauti įvairiems banko padaliniams, būti atsakingam už didžiausius banko projektus. Šiuo metu užima nepriklausomo valdybos nario pareigas keliose didelėse Lietuvos bendrovėse.

Saulius Galatiltis

Daugiau nei 15 metų patirtį sukaupęs investicijų ir finansų ekspertas, turintis vadovavimo patirties įvairioms profesionalų komandoms. Saulius vadovavo departamentui, atsakingam už Lietuvos banko finansinio turto aktyvų valdymą.

Povilas Kriaučeliūnas

Atstovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kurioje eina ES investicijų koordinavimo departamento ES investicijų valdymo skyriaus vyriausiasiojo specialisto pareigas. Daugiau kaip 7 metus aktyviai dirba ES investicijų priemonių įgyvendinimo srityje. Taip pat įgyvendinant ir administruojant įvairių formų valstybės pagalbos priemones.

Pascal Lagarde

Prancūzijos skatinamojo finansavimo įstaigos „Bpifrance“ vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra Europos investicijų fondo valdybos narys. P. Lagarde yra sukaupęs ilgametę patirtį, dalyvaujant Prancūzijos nacionalinių plėtros įstaigų veikloje.

Irma Patapienė

Atstovauja Finansų ministerijai, kurioje eina Investicijų departamento vyresniosios patarėjos pareigas. Turi daugiau nei 10 metų patirtį administruojant ES fondų lėšas, reglamentuojant ES investicijų įgyvendinimą, atliekant kontrolės ir programų stebėsenos veiksmus.

Aurimas Saladžius

Atstovauja Aplinkos ministerijai, kurioje eina Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovo pareigas. Turi sukaupęs patirties tvarumo srityje, įgyvendinant įvairias aplinkosaugines iniciatyvas ir projektus, taip pat organizacijų veiklos valdymo ir strategijų formavime, dirbant kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose.