Struktūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ organizacinės struktūros schema



Pastaba
* Departamento direktorius eina ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.