Priemonė įgyvendinta Paskolų portfelio garantijų priemonė

Kodėl naudinga?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), teisės aktų nustatyta tvarka pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, gavimo procesą esant nepakankamam užstatui, nuo 2018 m. pradėta įgyvendinti finansinė priemonė – Paskolų portfelio garantijų priemonė (toliau – PPG priemonė).

Paskolos teikiamos apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, priemonė finansuota iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansinių priemonių grąžintų ir grąžintinų lėšų bei sukauptų palūkanų.

Kiek?

Pagal šią priemonę kredito įstaigai automatiškai garantuojama 80 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimas, PPG priemone garantuotoms paskoloms taikomos palankesnės finansavimo sąlygos. 

Terminai

Naujų paskolų teikimas pagal PPG priemonę nuo 2019 m. gruodžio 31 d. nėra galimas, INVEGA toliau vykdo tik PPG priemonės administravimą.