Plėtros fondai III

Šia finansine priemone valstybė siekia skatinti rizikos kapitalo investicijas į labai mažas, mažas ir vidutines (MVĮ) bei mažas vidutinės kapitalizacijos įmones Lietuvoje, prisidėti prie Europos Žaliojo kurso skatinant tvarias investicijas, užtikrinti tolygią rizikos investicijų pasiūlą ir prisidėti prie Lietuvos rizikos kapitalo ekosistemos vystymo.

Kodėl naudinga?

 • Skatins inovatyvių, tvarių produktų, paslaugų kūrimą, prisidės prie Lietuvos klimato kaitos iškeltų tikslų įgyvendinimo;
 • Plės šalies startuolių ekosistemą;
 • Skatins šalies ekonominio potencialo augimą ir konkurencingumą tarptautiniu lygiu;
 • Didins privačių investuotojų susidomėjimą ir padės fondų valdytojams pasiekti planuojamą fondo dydį;
 • Didins nuosavo ir rizikos kapitalo investicijų lygį visoje Lietuvoje, užpildant finansavimo pasiūlos svyravimus;
 • Skatins geriausią praktiką rizikos kapitalo sektoriuje, valstybei, kaip vienam iš pagrindinių, patikimų investuotojų investuojant į rizikos kapitalo fondus;
 • Skatins valstybės investicijų grąžą;
 • Prisidės prie gerai apmokamų darbo vietų kūrimo, BVP augimo.

Kiek?

 • Iš viso priemonei skirta 60 mln. Eur
 • Atrinkti rizikos kapitalo fondai, su kuriais bus pasirašytos sutartys, gali tikėtis nuo 4 iki 20 mln. Eur INVEGOS įnašo.

Kas gali kreiptis?

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
 • Mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės

Kaip veikia?

Ši finansinė priemonė yra įgyvendinama per finansų tarpininkus (partnerius) – rizikos kapitalo fondų valdytojus, kurie atlieka kapitalo investicijas į įmones pagal savo investavimo strategiją. Atrinkti partneriai pritrauks papildomo finansavimo iš privačių investuotojų.

Partnerių atranka bus vykdoma iki 2029 m. birželio 30 d.

Įmonės dėl rizikos kapitalo investicijos gali kreiptis tiesiogiai į bet kurį rizikos kapitalo fondą, su kuriuo sudaryta sutartis pagal priemonę „Plėtros fondai III“ arba pasitarti su INVEGOS atstovais.