VIPA (vipa.lt svetainės) naujienų archyvas
Buvusios UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA), 2023 m. rugpjūčio 1 d. sujungtos su INVEGA, naujienų archyvas
Visų VIPA valdytų priemonių sąrašas
Priemonės, kurias iki susijungimo su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, valdė ir administravo VIPA

Naujienos viešajam sektoriui