AECM narė

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, INVEGA tapo ir asocijuota Tarptautinės garantijų institucijų asociacijos (toliau – AECM) nare. AECM vienija visos Europos garantijų institucijas, skatina bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi tarp asociacijos narių, atstovauja ir gina narių interesus ES institucijose.

Daugiau apie AECM