„LitBAN“ tinklo narė

Kas yra „LitBAN“?

Lietuvos verslo angelų tinklas „LitBAN“ vienija didelę verslo patirtį sukaupusius verslininkus – verslo angelus, kurių pagrindinis tikslas yra perduoti patirtį, būti mentoriais ir sustiprinti šalies startuolių ekosistemą. „LitBAN“ įkūrimą inicijavo grupė šalyje veikiančių verslo angelų, kurie tikisi, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pavyks suburti 100 steigiančiųjų narių tinklui įkurti.

„LitBAN“ tikslai

„LitBAN“ veikla turi tris pagrindines kryptis. Pirmoji – verslo angelų bendravimas, kooperacija bei sandorių srauto generavimas. Antroji – dalijimasis investavimo patirtimi, žiniomis, priemonėmis ir investavimo kaštų mažinimas. Trečioji – privačių investuotojų interesų atstovavimas palaikant nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis.

INVEGOS narystė „LitBAN“

INVEGA yra tinklo narė, kuri savo veikla aktyviai prisideda prie „LitBAN“ tikslų įgyvendinimo. Rizikos kapitalo priemonių investicijų įgyvendinimas yra viena iš pagrindinių INVEGOS veiklų. INVEGA administruoja rizikos kapitalo priemones, kurios yra finansuojamos iš ES struktūrinių ir investicinių fondų ir iš 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio jau kartą panaudotų ir grįžusių lėšų. INVEGA savo administruojamomis rizikos kapitalo priemonėmis prisidės prie Lietuvos rizikos kapitalo rinkos plėtros, naujų rizikos kapitalo rinkos dalyvių auginimo, tokiu būdu bus suteikiamas platesnis kapitalo prieinamumas naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis