Tyrimai ir analizės

Tyrimai ir analizės, kurios buvo įgyvendintos buvusios UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA), kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, kuriant konsoliduotą nacionalinę plėtros įstaigą, tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įmonių grupės dalimi: