Apie mus

 

INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai:

  • teikti finansines paslaugas,
  • įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio bei žuvininkystės finansavimo priemones.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.

Taigi INVEGA tapo nacionaline verslo plėtros organizacija, kuri:

PLEČIA RINKĄ

1

Mato perspektyvą ir atsakingai plečia finansavimo rinką.

INVESTUOJA

2

Investuoja į pridėtinę vertę valstybei duodančius projektus.

KURIA, KOORDINUOJA

3

Tokiems projektams kuria bei koordinuoja plačiausią finansinių priemonių paketą.

/

INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus: kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus.

INVEGOS veikla orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Dalis INVEGOS įgyvendinamų priemonių ir veiklų įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGOS valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas.

Siekdama Lietuvos verslams užtikrinti kuo įvairesnes ir geresnes finansavimo sąlygas, INVEGA bendradarbiauja su Europos investicijų fondu (EIF) ir Europos investavimo konsultacijų centru. INVEGA taip pat yra šių organizacijų narė: Europos finansų institucijų tinklo labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (NEFI), EIF-NPI platformos, AECM, ELTIA, EVFIN tinklo, LT VCA, „Litban“ tinklo. Daugiau apie tarptautinį bendradarbiavimą skaitykite skiltyje „Tarptautinis bendradarbiavimas“.

Misija

Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu.

Vizija

Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai.

Vertybės

Profesionalumas, bendradarbiavimas, atsakomybė, kūrybiškumas.