Paraiška narystei Tvariųjų finansų forume

Žaliųjų finansų institutas, veikdamas INVEGA sudėtyje, yra Tvariųjų finansų forumo – konsultacinio forumo, kuriuo siekiama kurti tvarių finansų ekosistemą Lietuvoje steigėjas.

Tvariųjų finansų forumo tikslas – sukurti nuolatos veikiančią suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo platformą, skirtą diskutuoti Lietuvai aktualiausiais tvariųjų (žaliųjų) finansų klausimais, stiprinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, identifikuoti egzistuojančias problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.

Tvariųjų finansų forumo pagrindu bus sudaromos darbo grupės aktualiausiems klausimams spręsti, dalintis gerąja patirtimi. Į darbo grupes bus kviečiami jungtis Tvariųjų finansų forumo nariai. Tvariųjų finansų forumo nariu tampama užpildant apačioje pateiktą paraiškos narystei formą ir sulaukus narystės patvirtinimo. Daugiau apie Tvariųjų finansų forumo veikos tikslus ir funkcijas bei narių atsakomybes skaitykite Tvariųjų finansų forumo gairėse.

 

Kviečiame tapti forumo nariu

Patvirtinu, kad susipažinau su informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir sutinku, kad INVEGA Žaliųjų finansų institutas tvarkytų šioje formoje pateiktus asmens duomenis, kurie reikalingi susisiekti su manimi mano narystės Tvariųjų finansų forume tikslais.