Bendradarbiavimas su EIF

2004 m. kovo mėnesį INVEGA ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Europos investicijų fondas kompensuos INVEGA 50 proc. nuostolių, patiriamų teikiant garantijas bankams už investicines paskolas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. INVEGA garantijos naudojasi kryžminių garantijų, kurias suteikia EIF pagal Europos bendrijos daugiametę įmonių ir verslininkystės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, programą (2001 – 2005 m.), privalumais.

EIF yra Europos investicijų banko grupės narys, turintis AAA patikimumo reitingą, bei viena iš finansų įstaigų, administruojanti Europos Sąjungos smulkaus ir vidutinio verslo paramos programas. Lietuva yra viena iš pirmųjų tarp šalių kandidačių, o INVEGA – iš garantijų institucijų, kuri pasinaudojo šios programos teikiamomis galimybėmis remiant šalies verslininkus.

Daugiau apie EIF