Kredito komitetai

Kredito komitetai – tai nuolat veikiantys INVEGOS organai individualių garantijų, tiesiogiai teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma bei kitų finansinių priemonių paraiškų vertinimo ir teikimo klausimais.

Kredito komitetų narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Kredito komitetų nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.

Valdybos sprendimu INVEGOJE sudaryti 3 Kredito komitetai:

  • Pirmojo ir Antrojo lygio Kredito komitetai sprendimams dėl projektų, turinčių reikšmingą kredito rizikos elementą, priimti pagal sprendimo priėmimo kompetencijų ribas. Šie komitetai nagrinėja:
    • prašymus suteikti finansavimą ar pakeisti jo suteikimo sąlygas pagal tam tikrą tiesioginę finansinę priemonę;
    • prašymus dėl garantijos išmokos (ar jos dalies) pagal suteiktą individualią garantiją mokėjimo;
    • klausimus dėl tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma nutraukimo, pertvarkymo, skolos išieškojimo, skolos pripažinimo beviltiška, išieškojimo nutraukimo, ekonominio pobūdžio sprendimų, susijusių su probleminių aktyvų administravimu.
  • Kredito komitetas sprendimams dėl projektų, turinčių ribotą kredito rizikos elementą, priimti, kuris nagrinėja prašymus suteikti paskolas iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo ir (ar) pakeisti jų suteikimo bei paskolos sutarčių sąlygas.

Visi trys Kredito komitetai taip pat atlieka kitas funkcijas pagal valdybos Komitetui nustatytą finansavimo sprendimų priėmimo kompetenciją.