Akcininkas

100 procentų INVEGOS akcijų priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.

Įstatinis INVEGOS kapitalas yra 8.688.600 eurų. Kapitalas padalintas į 30.000 akcijų, o akcijos nominali vertė yra 289,62 eurų.

Valstybei atstovaujanti institucija yra Finansų ministerija.

INVEGOS, kaip nacionalinės plėtros įstaigos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko.