Dalyvavimas Innova-FI projekte

Kas yra Innova-FI?

Innova-FI tai projektas, kuriuo bus siekiama gerinti regionines inovacijų ekosistemas ir sukurti tam skirtus finansinius instrumentus.

Innova-FI tikslas

  • Tarpregioninio bendradarbiavimo pagalba gerinti politikos krypčių ir programų, skirtų regioninei plėtrai, įgyvendinimą, sukurti stiprią, konkurencingą ir investicijomis grindžiamą aplinką verslui, kuri būtų svarbus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis.
  • Projekte taip pat numatyta parengti finansinių priemonių novatoriškoms MVĮ gaires, dalytis gerąja praktika tarp Europos Sąjungos šalių, siekiant ieškoti perspektyviausių priemonių novatoriškiems verslams finansuoti, bei prisidėti prie MVĮ konkurencingumo didinimo. Tikimasi, kad naujos finansavimo priemonės, sukurtos remiantis geriausia praktika, ir ypač aktualios inovatyviam verslui, dar labiau atitiks verslo lūkesčius ir poreikius.

INVEGOS dalyvavimas Innova-FI projekte

INVEGA kartu su partneriais iš:

  1. Portugalijos (National Innovation Agency);
  2. Lenkijos (Regional Development Agency in Bielsko-Biała);
  3. Ispanijos (IVACE (Valencia Institute for Business Competitiveness);
  4. Italijos (Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Centre);
  5. Slovėnijos (Government Office for Development and European Cohesion Policy);
  6. Graikijos (Business and Cultural Development Centre);
  7. Belgijos (Startup Europe Regions Network (SERN)

stiprins savo, kaip institucijos, gebėjimus kurti ir įgyvendinti finansines priemones.

Peržiūrėkite Innova-FI projekto „Finansiniai instrumentai inovacijų plėtrai“ brošiūrą

Daugiau informacijos galite rasti https://www.interregeurope.eu/innova-fi/

Projektą sekite: Facebook / LinkedIn / Twitter

Naujienas apie projektą galite rasti https://www.interregeurope.eu/innova-fi/news/