Ko-investicinis fondas II

„Ko-investicinis fondas II“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kartu su dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) per 2017 m. viduryje įsteigtą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ (toliau – fondas). Fondo veikloje UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o pati INVEGA yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į Fondą finansuojamas Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšomis.

Kodėl naudinga?

„Ko-investicinis fondas II“ skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Kas gali kreiptis?

Kreiptis gali labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kreiptis į rizikos kapitalo fondą „Coinvest Capital“.

Priemone „Ko-investicinis fondas II“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Investicijoms į labai mažas, mažas ir vidutines įmones Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 11,6 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšų.

Kaip veikia?

„Ko-investicinis fondas II“ su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas, mažas ir vidutines įmones. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, yra investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuoja, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. Tai numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos pateikta UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) internetinėje svetainėje http://www.koinvest.lt/

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II