KVIETIMAS BAIGĖSI

Kvietimas teikti paraiškas dėl Pasidalytos rizikos paskolų finansinės priemonės valdymo

Kvietimas teikti paraiškas dėl Pasidalytos rizikos paskolų finansinės priemonės valdymo

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia kredito įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų finansinei priemonei „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (PRP) valdyti.

Pagal PRP priemonę finansų tarpininkai smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teiks pasidalytos rizikos paskolas (įskaitant ir kredito linijas) jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti. Pagal skelbiamas sąlygas „Invega“ viešojo pirkimo būdu atrinks priemonės valdytojus, t. y. finansų tarpininkus, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą, atrinkti finansų tarpininkai turės įgyvendinti šią priemonę taip, kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams būtų siūloma mažesnė negu rinkoje siūloma kreditavimo kaina, finansuojami rizikingesni projektai arba suteikiamas didesnės apimties finansavimas rizikingesniems projektams.

Pagal "Pasidalytos rizikos paskolų" finansinę priemonę verslininkai galės gauti iki 4 mln. Eur dydžio finansavimą, o jame atrinktų finansų tarpininkų privačių lėšų suma turės sudaryti ne mažiau kaip 55 procentus.

Pasidalytos rizikos paskolų priemonei įgyvendinti iš viso skirta 84,07 mln. Eur 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų.

PRP finansinės priemonės valdytojo paslaugų pirkimą ir visas susijusias sąlygas galite rasti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje.

Finansų tarpininkai paraiškas „Invegai“ turi pateikti iki 2016 m. gruodžio 12 d. 10.00 val. Kvietimas ir detalesnė informacija taip pat skelbiama Ūkio ministerijos svetainėje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai.