Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“

Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“ (toliau – priemonė). Šios priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Įgyvendinimo sąlygas nustato priemonės aprašas.

Priemonei įgyvendinti skirta 38 mln. Eur lėšų suma.

  • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. gegužės 31 d. 8:00 val.
  • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2026 m. birželio 30 d. 23:59:59 val., išskyrus, jei priemonei skirta lėšų suma būtų paskirstyta anksčiau šio termino, kaip nustatyta priemonės apraše.

Paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu info@invega.lt, laiško temos (subject) laukelyje įrašius priemonės pavadinimą (Perspektyva).

Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu +370 5 210 7510 ir el. paštu uzklausos@invega.lt