KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią...

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ (toliau – priemonė).

Priemonės tikslas – kompensuoti dalį patirtų pastoviųjų išlaidų, susijusių su patalpų, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuoma ir jų eksploatavimu, nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims, kurie dėl 2020 m. pabaigoje paskelbto karantino negalėjo vykdyti ekonominės veiklos.

Didžiausia galima skirti kompensacija vienam pareiškėjui sudaro 70 proc. nuo pastoviųjų išlaidų, patirtų nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., bet ne daugiau nei 20 tūkst. eurų pagal visas pareiškėjo pateiktas paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. 12:00 val. iki 2021 m. spalio 15 d. 23:59 val. Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą. Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.

Kvietimas pratęstas, paraiškos gali būti teikiamos nuo 2021 m. lapkričio 15 d. 10:00 val. iki 2021 m. lapkričio 22 d. 23:59 val. Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-09).

Priemonei įgyvendinti skirta 12 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą. Paraiškos teikiamos INVEGAI elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu: 8 5 210 7510 ir el. paštu: uzklausos@invega.lt