Teigiamai įvertino finansavimą iš Verslumo skatinimo fondo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigiamai įvertino LKU kredito unijų grupės kreditavimą iš Verslumo skatinimo fondo (VSF). Verslumo skatinimas Lietuvoje buvo aptartas per  specialų Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos posėdį, kurio metu aktyviai pasisakė Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio ministerijų, Lietuvos centrinės kredito unijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) atstovai.

Finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas" užtikrina palankesnes sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims Verslumo skatinimo fondo pagalba pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms verslą plėtoti.

„2014-2020 m. ES lėšas planuojame toliau investuoti į verslo pradžią ne tik teikiant paskolas lengvesnėmis nei rinkoje sąlygomis, bet ir kompensuojant palūkanų ir darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį pradėjusiems savarankišką verslą. Tikiu, kad sudarytos sąlygos ir galimybės skatins potencialius verslininkus drąsiau priimti sprendimą steigti darbo vietą sau, taip pat kurti naujas ir sėkmingai išlaikyti esamas darbo vietas Lietuvos gyventojams. Taip pat viliuosi, kad aktyvesni naudojantis šiomis galimybėmis bus žmonės kaimiškose teritorijose", - sakė A. Pabedinskienė.

Pasak ministrės A. Pabedinskienė, priemonė „Verslumo skatinimas" yra viena iš inovatyviausių 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonių, įgyvendinamų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šią priemonę Europos Komisija vadina gerosios praktikos sektinu pavyzdžiu kitoms ES šalims narėms, siekiant per savarankiško užimtumo skatinimą didinti darbo vietų kūrimą, svarbiausia - skiriant didelį dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, norinčioms pradėti savarankišką veiklą.

Pasak Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkės Dalios Matukienės, itin gerų priemonės „Verslumo skatinimas" rezultatų pavyko pasiekti dėl to, kad visos susijusios institucijos ir organizacijos - tiek ministerijos, tiek Invega, tiek 56 kredito unijos - dirbo išvien. Ši parama, pasak jos, kartu yra ir didelė paskata jaunimui neišvykti iš Lietuvos bei kurti ateitį patiems savo šalyje.

Per penkerius Verslumo skatinimo fondo, įgyvendinančio priemonę „Verslumo skatinimas", gyvavimo metus savarankišką verslą pradėjo per 1200 asmenų ir įmonių. Pradėjusieji verslą jau sukūrė beveik 2900 naujų darbo vietų, t.y. daugiau kaip po 2 naujas darbo vietas naujame versle. Verslumo mokymuose jau dalyvavo arti 4900 potencialių verslininkų.

Šiuo metu prioritetinei grupei, kurią sudaro bedarbiai, neįgalieji, jaunimas iki 29 m., vyresni nei 50 metų žmonės, priklausantieji sudaro 63 proc. visų asmenų, dalyvavusių verslumo mokymuose, o savarankišką veiklą pradėjo ir paskolas gavo net 48 proc. šios grupės asmenų.

„Atsižvelgiant į rezultatus, kuriuos jau pavyko pasiekti, galima teigti, kad Verslumo skatinimo fondas - socialiai jautrus instrumentas, užtikrinantis finansavimo prieinamumą toms gyventojų grupėms, kurioms verslo kūrimas dėl kreditavimo rizikingumo įprastinėmis rinkoje sąlygomis būtų itin sudėtingas procesas arba visai neįmanomas", - sakė ministrė.

VSF kreditai verslui bus teikiami tik iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Didžiausia VSF lėšomis skolinama suma yra 24,9 tūkst. eurų, o vidutinė šiais metais suteiktos paskolos suma siekė 13,5 tūkst. eurų. Vienas iš pagrindinių šios paskolos privalumų - 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų kompensavimas.

VSF paskolas visoje Lietuvoje teikia 56 LKU grupės kredito unijos, jų išdavimą koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), o fondą valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA). Verslumo skatinimo priemonę inicijavo ir fondui finansavimą iš ES Struktūrinių fondų skyrė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.