KVIETIMAS BAIGĖSI

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Visuotinės dotacijos priemonės „Kompetencijų vaučeris“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. kovo 24 d. sustabdyta. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Įvertinus dabartinę situaciją dėl viruso COVID-19 ir Vyriausybės siūlomas ekonomikos skatinimo priemones, projektų vykdytojams 3 mėnesiais prailgintas projektų kompensavimo laikotarpis, t. y. kompensavimo laikotarpis visoms 2020 m. kovo 28 d. galiojusioms dotacijos sutartims truks 15 mėn., vietoj anksčiau numatytų 12 mėn.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijos nebus mokamos įmonėms už tuos darbuotojus, už kuriuos yra gaunamos Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos už prastovas arba subsidijos po prastovų.  Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijų mokėjimas bus atnaujintas pasibaigus Užimtumo tarnybos subsidijų mokėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 15 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos.

Kodėl naudinga?

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje.

Kas gali kreiptis?

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Kiek?

P1 = 4,6 Eur
P2 nustatomas pagal įmonės vykdomą ekonominę veiklą, tikslų įkainį rasite žemiau esančoje nuorodoje:

įkainiai pagal ekonominės veiklos kodą

Kaip veikia?

Norėdami pasinaudoti priemone, turite pateikti paraišką INVEGAI. Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašą rasite VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Pavyzdys: įmonės veikla yra pastatų statyba (EVRK2 kodas 41), mokymus lankė 5 darbuotojai, mokymai truko 15 valandų.

Mokymų kompensavimo dydis bus apskaičiuojamas:

(4,6+6,06) Eur X 15 X 5 X 0,7 = 559,65 Eur


Atsisiųsti kvietimo dokumentą