Priemonė įgyvendinta Verslo konsultantas LT

Visuotinės dotacijos priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2019 m. spalio 15 d. sustabdytas pasiekus didžiausią leistiną kvietimui skirto finansavimo sumą.

Visos iki spalio 15 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.