MILInvest

MILInvest – rizikos kapitalo priemonė, kuria siekiama skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje Lietuvoje, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas ir vidutines įmones gynybos ir saugumo srityje, tokiu būdu vystant Lietuvos gynybos bei saugumo pramonę ir šalies rizikos kapitalo ekosistemą. MILInvest yra Gynybos investicijų fondo finansinė priemonė. Gynybos investicijų fondą 2020 m. gruodžio 8 d. įsteigė LR krašto apsaugos ministerija ir INVEGA.

Kodėl naudinga?

MILInvest rizikos kapitalo priemonė apims:

  • ikiakceleravimo programą, skirtą komandos ir idėjos formavimui – įvairius renginius ir veiklas, o atrinktiems programos dalyviams, turintiems idėjų ir galintiems sukurti ar kuriantiems naujus produktus gynybos sektoriuje, – mentorystės paslaugas ir finansinę pagalbą;
  • akceleravimo programą, kuri apima mokymus, konsultavimą, paskaitas įmonės kūrimo, komandos formavimo, teisės, lėšų pritraukimo, viešo idėjų pristatymo, pardavimo, produkto ir kitais klausimais, gynybos pramonės ir technologijų ekspertų konsultacijas ir pradines rizikos kapitalo investicijas atrinktoms labai mažoms ir mažoms įmonėms (MĮ), veikiančioms gynybos sektoriuje;
  • rizikos kapitalo investicijas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) veikiančioms gynybos sektoriuje.

Kas galės kreiptis?

Fiziniai asmenys, vystantys verslo idėjas, produktus, įskaitant dvejopos paskirties (karinės ir civilinės) gynybos sektoriuje.
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kuriančios, gaminančios ar teikiančios gynybos ir (ar) dvejopos paskirties (karinės ir civilinės) produktus ar paslaugas.

Kiek?

Rizikos kapitalo priemonei MILInvest įgyvendinti skiriama 13,5 mln. Eur Gynybos investicijų fondo lėšų. INVEGOS atrinktas finansų tarpininkas taip pat pritrauks nepriklausomų privačių investuotojų lėšų.

Kaip veiks?

Atrinkus finansų tarpininką, bus įsteigti du rizikos kapitalo fondai – Priešankstyvosios stadijos fondas, vykdysiantis ikiakceleravimo bei akceleravimo programas ir rizikos kapitalo investicijas į MĮ, ir Rizikos kapitalo fondas, vykdysiantis rizikos kapitalo investicijas į MVĮ.