Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas

Kodėl naudinga?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Valstybės skiriamas finansavimas – 10,23 mln. eurų. Maksimali vienos įmonės gaunama suma, skaičiuojant kartus su privačiu verslo angelų finansavimu, gali siekti iki 1,2 mln. eurų.

Kaip veikia?

MVĮ gali kreiptis į rizikos kapitalo fondą IISUTIB KŪB „Verslo angelų fondas II“, kurį valdo UAB „Verslo angelų fondo valdymas“, sudaryta iš profesionalių investuotojų: Arvydo Strumskio, Daivos Rakauskaitės ir Jacek Blonski, dėl investicijų. MVĮ gali iš priemonės „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“ pritraukti iki 600 tūkst. eurų dydžio finansavimą, kuris kombinuojamas kartu su verslo angelų investicija, kuri bendroje sumoje negalės būti mažesnės nei 50 proc. visos investicijos dydžio. Detalią informaciją apie šį fondą galite rasti: www.versloangelai.eu

Kreiptis į rizikos kapitalo fondą IISUTIB KŪB „Verslo angelų fondas II“, kurį valdo UAB „Verslo angelų fondo valdymas“.

Rizikos kapitalo priemonės „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“ galutinių naudos gavėjų sąrašas

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra rizikos kapitalas?

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Paprastai investuojama į novatoriškas įmones (tiek pradedančias, tiek jau veikiančias), pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Svarbu žinoti, kad rizikos kapitalo investuotojai įsigyja nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Kartu su investicijomis, įmonės gauna tam tikras kompetencijas, žinias, patirtį.

2. Kuo skiriasi rizikos kapitalo fondai, kaip žinoti, į kokį fondą kreiptis

Skirtingi rizikos kapitalo fondai investuoja į skirtingas verslo augimo stadijas – nuo idėjos iki plėtros. Beje, verta pabandyti kreiptis ne į vieną fondą – jei vienas fondas nesusidomėjo, išlieka galimybė, kad kitam fondui jūsų idėja gali būti įdomi.

Jei turite tik perspektyvią verslo idėją arba jauną verslą, kuriam trūksta žinių ir kompetencijų, kaip jį auginti, galite kreiptis į akceleravimo fondus: „Startup Wise Guys“ arba „70 Ventures“. Šie fondai investuoja priešankstyvojoje arba ankstyvojoje verslo vystymo stadijoje.

Jei įmonė jau yra įkurta ir turite produkto prototipą arba pradėtą vystyti paslaugą, verta kreiptis į „Coinvest Capital“.

Ankstyvajame verslo plėtros etape finansavimo galima bandyti ieškoti šiuose fonduose:

Verslo angelų fondas II
Coinvest Capital
Open Circle Capital
Iron Wolf Capital
Practica Venture Capital II

Įmonės, kuriančios planus, kaip patekti į naujas rinkas arba sektorius, ar siekiančios aktyvios plėtros kitais būdais, gali kreiptis į:

Practica Venture Capital II
LcX Opportunity Fund

Baltijos regione veikiančios ir didelį augimo potencialą turinčios įmonės dėl galimų investicijų gali pasidomėti Baltijos inovacijų fondais, prie kurių įgyvendinimo yra prisijungę šie rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojai:

BPM Mezzanine
Karma Ventures
INVL Baltic Sea Growth Fund
KS EuVECA Livonia Partners Fund
BaltCap Growth Fund
Usaldusfond Change Ventures Fund II