Valdybos ir stebėtojų tarybos narių veikla

Valdybos narių veiklos ataskaitos

Vadovaujantis Stebėtojų tarybos 2021-03-29 posėdžio sprendimu, nuo 2021-04-01 valdybos nariai neprivalo Stebėtojų tarybai teikti ketvirtinių ataskaitų. Kas ketvirtį valdybos pirmininkas Stebėtojų tarybai  pristato INVEGOS valdybos veiklą. 

Vytenio Labanausko
Viktorijos Trimbel
Tomo Urban

 

Stebėtojų tarybos veiklos ataskaitos

 

Arūno Čiulados, stebėtojų tarybos pirmininko
Lauros Baškytės