TIPS – Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas

Buvusi UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) , kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, kuriant konsoliduotą nacionalinę plėtros įstaigą, tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įmonių grupės dalimi, kartu su Europos energijos efektyvumo fondu (eeef) investavo į komanditinę ūkinę bendriją „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ (TIPS), kurios pagrindinis tikslas – tvarių investicijų finansavimas, prisidedant prie tiesioginių klimato kaitos padarinių mažinimo.

Informuojame, kad laikinai stabdomas kvietimas teikti paraiškas finansuojamas „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ lėšomis. Sekite informaciją dėl kvietimo atnaujinimo.


TIPS finansavimo kryptys: