Lietuva prisijungė prie Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo

Lietuva prisijungė prie Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu atstovaujanti Lietuvos valstybę, įsipareigojo investuoti į Trijų jūrų iniciatyvos (angl. Three Seas Initiative) (toliau – 3SI) investicinį fondą (toliau – 3SIIF) 20 mln. eurų ir tapo pilnateise šio fondo nare.

LR Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos sprendimą jungtis prie 3SIIF pristatė 2020 m. spalio 19 d. Talino 3SI viršūnių virtualiame susitikime.

Trijų jūrų iniciatyva – tai šalių vadovų lygmens politinė bendradarbiavimo platforma, įkurta 2015 metais. Joje dalyvauja 12 ES šalių, išsidėsčiusių tarp Adrijos, Baltijos ir Juodosios jūros: Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija. JAV, Vokietija ir Europos Komisija yra 3SI partnerės.

Lietuva vertina 3SI kaip ypatingą regioninę platformą sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, paspartinti sanglaudą ES ir pagilinti strateginius ryšius su JAV. Tai bendras indėlis į mūsų visų regioninį saugumą. Didėjantis šalių, prisijungusių prie 3SIIF, skaičius ir JAV įsitraukimas plečia mūsų galimybes įgyvendinti svarbius projektus transporto, energetikos ir skaitmenizavimo srityse“, – akcentavo LR prezidento patarėja Asta Skaisgirytė.

COVID-19 pandemija ir jos padariniai išryškino didesnį regioninio bendradarbiavimo ir gerai išvystytos infrastruktūros bei jos jungčių svarbą. Todėl labai svarbu gilinti 3SI šalių politinį ir ekonominį bendradarbiavimą, siekiant, kad 3SI formatas galėtų padėti skatinti 3SI regiono ir ES ekonomikos atsigavimą po COVID-19 protrūkio“, – teigia Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jis taip pat akcentavo JAV, Vokietijos ir Europos Komisijos tolesnio įsitraukimo svarbą 3SI formato veikloje.

Lietuvai yra svarbu užsitikrinti naujus finansavimo šaltinius reikalingiems infrastruktūros gerinimo projektams, ypač akcentuojant skaitmeninę sistemą. Toks poreikis pasaulinių aktualijų kontekste, kaip niekada reikšmingas. 3SIIF suteiks nuosavą kapitalą bei papildomų priemonių – privilegijuotąsias akcijas, konvertuojamąsias obligacijas, akcininko paskolas – 3SIIF šalių narių tarpregioniniams projektams, taip prisidėdama prie pokyčių šalyse narėse“, – teigia Finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Tikimės, kad partnerystė su 3SIIF sustiprins kreditorių pasitikėjimą Lietuvos projektais ir sudarys tinkamas sąlygas pritraukti trūkstamą finansavimą tvarios ateities projektų įgyvendinimui“, – pabrėžia VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Praeitais metais įsteigtas 3SIIF, kurio tikslas – investuoti į transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą 3SI šalyse ir padėti įveikti atskirų ES regionų vystymosi skirtumus. Svarbus jo vaidmuo – papildyti ir sustiprinti atskirų 3SI šalių kapitalo panaudojimą ir ES finansines priemones.

Šiuo metu prie 3SIIF yra prisijungusios arba yra prisijungimo procese 9 šalys, kurios į fondą įnešė arba įsipareigojo įnešti: Lenkija – 550 mln., Rumunija – 200 mln., Slovėnija – 23 mln., o Estija, Latvija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva ir Kroatija – po 20 mln. eurų. LR Vyriausybė sprendimą prisijungti prie 3SI investicinio fondo ir į šį fondą investuoti 20 mln. eurų priėmė 2020 m. rugsėjo 16 d. Atstovauti Lietuvos valstybei įsigyjant 3SI investicinio fondo A klasės akcijas pavesta nacionalinei plėtros įstaigai – uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai.

JAV remia 3SI ir šiuo metu JAV Vyriausybės agentūros – Tarptautinio vystymo finansų korporacijos (angl. U.S. International Development Finance Corporation) valdyba yra patvirtinusi 300 mln. JAV dol. investiciją į 3SIIF.

Investicijų infrastruktūros projektams transporto, energetikos, skaitmenizavimo srityse poreikis regione sudaro apie 600 mlrd. EUR. 3SIIF planuoja sukaupti 3-5 mlrd. EUR.

Lietuvos dalyvavimas 3SIIF padidina nacionalinių infrastruktūros projektų finansavimo galimybes, stiprina Euroatlantinę partnerystę ir bendradarbiavimą su Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis bei jos kaimynėmis.

Plačiau apie Trijų jūrų iniciatyvos investicinį fondą kviečiame susipažinti paspaudus ant šios nuorodos.