Žemės ūkio subjektams, investuojantiems į žemės ūkio valdas, lengvatinės paskolos žemesnėmis nei rinkos kainomis

Žemės ūkio subjektams, investuojantiems į žemės ūkio valdas, lengvatinės paskolos žemesnėmis nei...

Ūkininkai vis dažniau ieško sprendimų, kaip dirbti efektyviau ir tvariau. Tokias tendencijas pastebi Medicinos bankas, kuris bendradarbiauja su INVEGA teikiant lengvatines paskolas žemesnėmis nei rinkos kainomis ūkio subjektams, įskaitant jauniesiems ūkininkams ir smulkiems ūkiams, susiduriantiems su sunkumais skolinantis rinkoje. Iki š. m. spalio 14 d. šias paskolas teikia Medicinos bankas, vėliau bus vykdoma nauja finansų tarpininkų atranka.

„Pastarųjų metų skolinimo tendencijos rodo, kad ūkininkai vis didesnį dėmesį skiria efektyvesniam ir tvaresniam darbui – ėmė orientuotis į tai, kaip sumažinti trąšų, elektros, kuro ir kitų išteklių sąnaudas, todėl svarsto saulės elektrinių ir kitas žaliosios energijos alternatyvas savo ūkiuose“, – sako Medicinos banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.

Pastarųjų metų skolinimo tendencijos rodo, kad ūkininkai vis didesnį dėmesį skiria efektyvesniam ir tvaresniam darbui – ėmė orientuotis į tai, kaip sumažinti trąšų, elektros, kuro ir kitų išteklių sąnaudas, todėl svarsto saulės elektrinių ir kitas žaliosios energijos alternatyvas savo ūkiuose.

Nors ūkio subjektai ir ieško galimybių plėsti savo veiklą bei kreipiasi dėl investicinių projektų finansavimo į finansų įstaigas, didžiausiu iššūkiu gauti finansavimą tampa nepakankamas pradinis įnašas ir užstatas. Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą, valstybė kuria įvairius finansavimo instrumentus. Vienas jų – „Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos“.

„Atsižvelgiant į nustatytus rinkos poreikius ir finansavimo rinkoje sunkumus, su kuriais susiduria žemės ūkio sektorius, o ypač jaunieji ūkininkai ir smulkūs ūkiai, 2021 m. pabaigoje pradėta įgyvendinti finansinė priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą. Šios priemonės tikslas – prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, sudarant galimybes palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo kūrimui, plėtrai bei ūkių modernizavimui, kur prioritetas skolinant priemonės lėšas teikiamas jauniesiems ūkininkams ir smulkiems ūkiams“, – teigia INVEGOS vyriausioji finansinių priemonių projektų vadovė Vaida Stamburaitė.

Šios priemonės tikslas – prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, sudarant galimybes palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo kūrimui, plėtrai bei ūkių modernizavimui, kur prioritetas skolinant priemonės lėšas teikiamas jauniesiems ūkininkams ir smulkiems ūkiams.

Šias paskolas iki š. m. spalio 14 d. teikia Medicinos bankas. Suėjus šiam terminui bus vykdoma nauja finansų tarpininkų atranka tolimesniam šios finansinės priemonės įgyvendinimui, todėl tinkami ūkio subjektai raginami suskubti pasinaudoti lengvatine paskola.

„Klientai, kurie dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir turi NMA išduotą galiojančią pažymą dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pagal šią priemonę, dar gali spėti kreiptis į Medicinos banką, pateikti reikiamus dokumentus ir pasirašyti paskolos sutartį su 1,25 proc. metine palūkanų norma. Tolimesniam priemonės įgyvendinimui, atrinkus naujus finansų tarpininkus, ir palūkanos jau bus kitos“, – sako V. Stamburaitė.

Klientai, kurie dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir turi NMA išduotą galiojančią pažymą dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pagal šią priemonę, dar gali spėti kreiptis į Medicinos banką, pateikti reikiamus dokumentus ir pasirašyti paskolos sutartį su 1,25 proc. metine palūkanų norma.

Žemės ūkio veikla užsiimantys ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje dalyvaujantys ūkio subjektai pagal šią priemonę gali gauti finansavimą investiciniams projektams bei apyvartinėms lėšoms papildyti. Didžiausia vienam paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma – 200 tūkst. Eur, maksimalus paskolos terminas – 60 mėn.

Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios, t. y. per beveik dvejus metus, pagal šią priemonę jau suteikta 3,3 mln. Eur. Investicijoms finansuoti suteikta paskolų už 2,6 mln. Eur, o apyvartiniam kapitalui finansuoti – 0,7 mln. Eur. Iš viso Medicinos bankas sulaukė 69 prašymų, iš jų su 40 pareiškėjų pasirašytos paskolų sutartys. Didžiausias poreikis buvo investicijoms finansuoti – įvairaus dydžio žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, biologiniam turtui – sodinukams, aviliams, paukščių baidyklėms ir kt., ūkinių pastatų statyboms.

Plačiau su priemonės sąlygomis galima susipažinti INVEGOS internetinėje svetainėje.