Verslui – atnaujinti individualių garantijų teikimo nuostatai

Verslui – atnaujinti individualių garantijų teikimo nuostatai

Nuo liepos 1 d. įsigalioja nauji paskolų bei finansinės nuomos (lizingo) individualių garantijų teikimo nuostatai. Pagal naujas sąlygas didėja teikiamų garantijų bei de minimis pagalbos sumos, įvedamas proporcingumo principas bei sugriežtinamos sąlygos verslams nenutraukusiems ryšių su Lietuvos Respublikai priešiškomis šalimis.

Maksimali garantijos suma didelių įmonių paskolų atveju didėja nuo 1 500 000 eurų iki 2 250 000 eurų. Maksimali lizingo garantijos suma smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams iki 3 metų didėja nuo 750 000 eurų iki 1 125 000 eurų, o SVV subjektams virš 3 metų – nuo 1 500 000 eurų iki 2 250 000 eurų.

Pasikeitus De minimis reglamentui,  galimos teikti de minimis pagalbos suma padidėjo nuo 200 000 eurų iki 300 000 eurų. Taip pat atsisakyta ribojimų, susijusių su pagalba krovinių vežimo keliais veiklai, todėl šio sektoriaus įmonės taip pat galės gauti de minimis pagalbą iki 300 000 eurų.

„Vadovaujantis pakeistu De minimis reglamentu, į atnaujintas paskolų ir lizingo garantijų nuostatas perkeltas naujas reikalavimas garantijų gavėjams. Nuo šiol, finansų įstaigos, norėdamos gauti INVEGOS garantiją, turės perduoti garantija suteikiamą pranašumą paskolos ar lizingo gavėjui, suteikdami jiems paskolas ar lizingą mažesnėmis palūkanomis arba turės reikalauti mažesnių pirmaeilių paskolos ar lizingo užtikrinimo priemonių” – teigia INVEGOS Tiesioginių skolinių produktų ir dotacijų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Milda Kutraitė.

Vadovaujantis pakeistu De minimis reglamentu, į atnaujintas paskolų ir lizingo garantijų nuostatas perkeltas naujas reikalavimas garantijų gavėjams. Nuo šiol, finansų įstaigos, norėdamos gauti INVEGOS garantiją, turės perduoti garantija suteikiamą pranašumą paskolos ar lizingo gavėjui, suteikdami jiems paskolas ar lizingą mažesnėmis palūkanomis arba turės reikalauti mažesnių pirmaeilių paskolos ar lizingo užtikrinimo priemonių

Palankesnės verslams tampa ir garantijų už kredito linijas, kurios skirtos prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms leisti, sąlygos. Jų trukmė pailginta iki 60 mėn. Prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija apima sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimo garantijas.

Įvestas proporcingumo principas reiškia, kad nuo liepos 1 d. garantijos gavėjas ir INVEGA garantiniu atveju turės dengti nuostolius proporcingai ir vienodomis sąlygomis.

Atnaujintuose paskolų ir lizingo garantijų teikimo nuostatuose patikslinta, kad paskolos gavėjas turi būti nutraukęs ryšius su Lietuvos Respublikai priešiškų šalių (Rusijos, Baltarusijos, Rusijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Taip pat paskolos lėšomis nebus galima atsiskaityti su Lietuvos Respublikai priešiškose šalyse registruotais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis.

Individualios garantijos yra viena iš INVEGOS priemonių verslui, bendradarbiaujančiam su Ukraina. Jos yra teikiamos už paskolas, kuriomis yra finansuojami investiciniai projektai, kurie įgyvendinami  tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje. Tai priemonė galinti padėti verslams prisidėti prie Ukrainos ekonomikos ir infrastruktūros atstatymo.

Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pasirašytos 128 individualių garantijų sutartys, kurių vertė viršija 12 mln. eurų. Tai padėjo pritraukti daugiau nei 20 mln. eurų finansų tarpininkų lėšų.