Ūkio ministras E. Gustas: „Garantijos bus teikiamos ir už didelių įmonių paskolas“

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo sudaryta galimybė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines ir apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas. Garantijos bus teikiamos už didelių įmonių paskolas, išduodamas kredito įstaigose, pasirašiusiose bendradarbiavimo sutartis su „Invega“.

Garantijos padės didelėms įmonėms sumažinti savo verslo riziką ir gauti reikiamą finansavimą, kurio paprastai negautų be valstybės paramos. Kredito įstaigoms už didelių įmonių paimtas paskolas bus garantuojama iki 80 proc. paskolos sumos.

„Smulkusis ir vidutinis verslas jau pajuto tokių garantijų svarbą. Tikimės, kad šis spendimas padės ir didelėms įmonėms lengviau gauti išorinį finansavimą bei leis plėsti veiklą tiek šalies viduje, tiek už jos ribų“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Didelės įmonės jau gali gauti garantijas už paskolas, išduotas AB Šiaulių banke. Tai pirmoji kredito įstaiga, kuri pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Invega“. Šiuo metu bendradarbiavimo sutartys taip pat pasirašomos ir su kitomis kredito įstaigomis.

„Džiaugiamės, kad ši sutartis leis pasinaudoti banko sukaupta vertinga patirtimi ir sudarys galimybę skolinti ir didelėms įmonėms bei dar labiau padidins banko garantuotų paskolų portfelį, išplės bendradarbiavimą ne tik su smulkiojo ir vidutinio, bet ir su stambaus verslo atstovais“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

„Invegos“ garantijos suma už paskolą didelei įmonei negalės būti didesnė kaip 1,5 mln. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju –  750 tūkst. Eur), kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 metai. Kai garantijos trukmė yra ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų, garantijos suma negalės būti didesnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 350 tūkst. Eur) (de minimis pagalbai taikomos ribos).

„Invegos“ įsipareigojimai už didelėms įmonėms išduodamas paskolas pagal garantijas kredito įstaigoms vienu metu neturės būti didesni kaip 20 mln. Eur. Šią sumą pasiekus, „Invegos“ garantijos už didelių įmonių imamas paskolas nebus teikiamos.

Garantijos išmoka bus mokama kredito įstaigos prašymu, kai didelei įmonei bus iškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla.

 

Ūkio ministerijos informacija