Pradedantiesiems verslą – naujos galimybės skolintis

Pradedantiesiems verslą, ir ypač susiduriantiems su sunkumais darbo rinkoje, gera žinia - planuojama, kad ateinančių metų vasarą jie galės palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis skolintis verslo pradžiai ar jo plėtrai iš naujai įsteigto Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" (VSF 2014-2020). Taip bus užtikrinta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams galimybė lengviau gauti trūkstamų lėšų ir sukurti naujų darbo vietų.

Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijos bei uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos" („Invega") pasirašė trišalę VSF 2014-2020 steigimo ir finansavimo sutartį, kurioje numatyta fondui skirti 24,5 mln. eurų.

„Tikimės, kad sudarytos itin palankios sąlygos pradėti verslą skatins ne tik naujų verslų, bet ir naujų darbo vietų kūrimą. Skatiname domėtis jau sukurtų verslų sėkmingo kūrimo istorijomis ir taip pat rinktis savarankišką užimtumą - kurti naujas darbo vietas ne tik sau, bet ir šeimos, bendruomenės nariams", - teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Prioritetas ir reikšmingesnės papildomos finansinės paskatos (dalies darbo užmokesčio kompensavimas) bus teikiamos su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančioms asmenų grupėms: asmenims iki 29 m., neįgaliems asmenims, vyresniems negu 54 m. asmenims, bedarbiams, moterims bei tiems, kurie kurs „žaliąsias" (t. y. ekologiškas, taupančias energiją, naudojančias atsinaujinančius energijos šaltinius, vengiančias taršos ir kt.) darbo vietas.

Planuojama, kad iš VSF 2014-2020 bus suteikta ne mažiau kaip 1000 paskolų verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Tikimasi, kad šių naujai sukurtų verslų dėka bus sukurta ne mažiau kaip 1800 naujų darbo vietų. Siekiama, kad ne mažiau kaip 440 su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų pradėtų savarankišką veiklą fondo pagalba.

Fondą valdys „Invega", kuri atrinks finansinės priemonės valdytoją (-us). Planuojama, kad jie teiks iki 25 tūkst. eurų lengvatines paskolas ne ilgiau nei vienerius metus veikiančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims, dirbantiems pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą. Finansavimas taip pat bus teikiamos fiziniams asmenims, norintiems pradėti verslą.

„Invegos" generalinis direktorius Audrius Zabotka planuoja, kad įsteigtas fondas užtikrins naujo verslo pradžios finansavimą, ir tai skatins gyventojus ieškoti verslo idėjų ir jas įgyvendinti. Šiose veiklose galės dalyvauti visi asmenys, norintys pradėti dirbti savarankiškai.

Šiuo fondu toliau tęsiamos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuoto ir sėkmingai įgyvendinamo Verslumo skatinimo fondo veiklos. Dalies 2014-2020 metų ES fondų investicijų nukreipimas pradedantiesiems, ypač su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems, verslininkams rodo gyventojų verslumo skatinimo politikos nuoseklumą ir tęstinumo užtikrinimą. Pasak ministrės Algimantos Pabedinskienės, Verslumo skatinimo priemonėmis siekiama ilgalaikio efekto, nes paskolų forma verslui suteiktas finansavimas grįžta ir lėšos gali būti panaudojamos pakartotinai kitiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams finansuoti.

Priemonė bus įgyvendinama iki 2023 metų.