Kvietimas į priemonės „Ko-investicinis fondas“ aptarimą

Kviečiame rizikos kapitalo fondų atstovus ir verslo angelus, besidominčius planuojamos priemonės „Ko-investicinis fondas“ įgyvendinimu, dalyvauti susitikime, kurio metu bus pristatyta numatoma priemonės įgyvendinimo schema.

Data ir laikas: 2016 m. vasario 23 d. 14:00 val. Vieta: „Holiday Inn", Šeimyniškių g. 1, Vilnius

Apie dalyvavimą prašome pranešti iš anksto (iki vasario 19 d.) el. paštu kofinansavimas@invega.lt

 

Apie priemonę:

Planuojama nauja rizikos kapitalo priemonė, pagal kurią bus steigiamas koinvesticinis rizikos kapitalo fondas, užtikrinsiantis lengvesnį kapitalo pasiekiamumą įsteigtoms naujoms labai mažoms ir mažoms įmonėms – „startuoliams“. Planuojama, kad ši priemonė taip pat prisidės ir prie alternatyvios rinkos (First North) plėtros ir taip sudarys sąlygas įmonėms pasirengti išeiti į reguliuojamąją vertybinių popierių rinką.

Šiam naujam fondui bus skirta iki 11 mln. eurų iš į Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „INVEGOS fondas“ grįžusių ir grįšiančių lėšų. Priemonei įgyvendinti bus steigiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dukterinė bendrovė, kuri ir bus minėto fondo valdytoja.

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.