KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ tikslas – mažinti tarptautinės prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų padarinius, suteikiant finansavimą paskolų forma juridinių asmenų ar verslininkų apyvartinėms išlaidoms.

Pagrindinės priemonės sąlygos

Pastabas prašome pateikti iki 2022 m. gegužės 3 dienos 14 valandos el. pašto adresu paskolos@invega.lt

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.