KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdytojo atrankos sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdytojo...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos Ūkio ministerijos planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I" valdytojo atrankos sąlygų. Naująją priemonę įgyvendins ir rizikos kapitalo fondo valdytoją atrinks INVEGA.

Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui ir tokiu būdu mažinti atotrūkį tarp mokslo ir verslo, bus steigiamas atskiras rizikos kapitalo fondas.

Priemonė užtikrins lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendina aukštųjų technologijų idėjas - naujausias, pažangiausias mokslo idėjas ir tyrimus ar technologijas, kurioms sukurti reikia specialių žinių.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 13,8 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. „Invegos" atrinktas rizikos kapitalo fondo valdytojas taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų. INVEGOS fondas buvo įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos".

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. sausio 8 dienos el. pašto adresu equity@invega.lt

Dokumentai:

Atrankos sąlygos ASIPFI

Atrankos sąlygų 1 priedas_paraiška

Atrankos sąlygų 2 priedas pasiūlymas

Atrankos sąlygų 3 priedas deklaracija

Atrankos sąlygų 4 priedas techninė užduotis

Atrankos sąlygų 5 priedas verslo planas

Atrankos sąlygų 5 priedo priedėlis 

 

Pagrindinis priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), taip pat didinti finansavimo prieinamumą galutiniams naudos gavėjams (toliau – GNG), kuriantiems produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinantiems aukštųjų technologijų idėjas. GNG bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.