KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl atnaujinamos skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl atnaujinamos skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl atnaujinamos skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį, suteikiant finansavimą paskolų forma verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms bei naikinti Lietuvos ekonomikoje dėl krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą.

Priemonės pagrindinės sąlygos

Pastabas prašome pateikti iki 2022 m. sausio 10 dienos 14 valandos el. pašto adresu paskolos@invega.lt.Gautos pastabos ir atsakymai į jas

Paskelbta 2022-02-02

Priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sąlygų pakeitimo viešo aptarimo metu gautos pastabos