Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“

Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į...

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – skatinti kapitalo rinkų plėtrą Lietuvoje ir taip padėti labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms pritraukti plėtrai reikalingą finansavimą, kompensuoti joms dalį išlaidų, patirtų išleidžiant akcijas ir (arba) obligacijas, siekiant šiuos vertybinius popierius įtraukti į Vertybinių popierių biržą: reguliuojamos rinkos operatoriaus AB Nasdaq Vilnius reguliuojamą vertybinių popierių rinką ir (arba) alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.

Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.

Priemonei įgyvendinti skirta iki 1 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

  • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. 8:00 val.
  • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d. 23:59 val.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu birza@invega.lt.

Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu+370 5 210 7510 ir el. paštu uzklausos@invega.lt