KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ (toliau – Priemonė). Priemone siekiama mažinti krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, poveikį, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms lėšoms, bei mažinti Lietuvos ekonomikoje dėl šios krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą.

Priemonės įgyvendinimo sąlygas nustato Priemonės aprašas.

Priemonei įgyvendinti skirta 50 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų.

  • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. spalio 4 d. 13:00 val.
  • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. lapkričio 10 d. 23:59 val. (paraiškų teikimo terminas gali būti pratęsiamas).

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius Priemonei skirtą sumą.

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.